Samenwerking in de keten begint met mensen

Het onderwerp samenwerken in de supply chain is een populair. Dat bleek wel uit de overdadige belangstelling voor deze workshop tijdens de Slimstock klantendag in Baarn op 20 maart. ‘Samenwerking begint met mensen’, stelde Eric van Dijk, CEO van Slimstock, tijdens de introductie van de workshop over dit onderwerp. ‘Zet een mannetje bij je leverancier om te zorgen dat zendingen goed gaan.’ Hij ziet dit gebeuren bij bedrijven die uitbesteden in China en daar eigen mannetjes naartoe hebben gestuurd.

 

Voor succesvolle samenwerking moeten mensen een helder stappenplan met duidelijke vragen doorlopen.  ‘Ben ik wel geschikt om samen te werken? Is er een business case? Pas daarna kan ik plannen en afspraken maken. De uitvoering is makkelijk, want dat staat in boekjes. Ten slotte moet rapporteren en verbeteren’, aldus Van Dijk.

Een belangrijke vraag volgens Van Dijk is of een bedrijf het interne verbeterpotentieel wel volledig heeft benut. Behalve de benodigde kennis en kunde, heeft een bedrijf ook resources nodig om samen te werken.

Tijdens de levendige discussie in de workshop ging het veelal over delen van informatie tussen ketenpartners om een opslingereffecten te voorkomen. Ook het loskoppelen van bestelling en levering was een interessant onderwerp.