Samenwerken in food, juist nu!

samenwerken in food

Supply chain management in de foodsector betekent vechten tegen onzekerheid, zowel aan de vraag- als de aanbodzijde. Corona heeft die onzekerheid alleen nog maar vergroot. Door de lockdown en de aanhoudende overheidsmaatregelen is de vraag naar specifieke producten flink gestegen. De tijdelijke sluiting van horecagelegenheden heeft bijvoorbeeld de verkoop van luxere voedingswaren een flinke boost gegeven. Daar komt bij dat ook het aanbod moeilijker planbaar is geworden. Door de gestegen vraag lopen leveranciers tegen de grenzen van hun capaciteit aan en is er nauwelijks nog speelruimte om snel op te schalen bij onverwachte pieken in de vraag.

Om als foodretailer deze onzekerheid het hoofd te kunnen bieden, is het allereerst belangrijk om te bepalen waar de grootste risico’s zitten. Want waar moet de focus op komen? Welke artikelen zijn het meest cruciaal voor de omzet, welke zijn het meest volatiel of welke lopen het grootste risico op derving? Om voor deze producten de beschikbaarheid te optimaliseren, is het extra belangrijk om over de juiste data te beschikken en een zo betrouwbaar mogelijke forecast te calculeren. Door deze forecast ook direct met toeleveranciers te delen, kunnen deze hier met hun capaciteit op anticiperen en misschien wel het product voor u reserveren.

Voor een toeleverancier werkt het eigenlijk net zo. Om een goede beschikbaarheid te kunnen garanderen, is ook daar het beschikken over de juiste data extreem belangrijk. Zeker als er sprake is van schaarste aan productiemiddelen of voorraad, want dan moeten er scherpe en weloverwogen keuzes worden gemaakt. Goede keteninformatie zou daar enorm bij helpen, maar is in de praktijk lang niet altijd voorhanden. Partijen vertrouwen elkaar te weinig en houden informatie liever voor zichzelf. Of ze communiceren op het verkeerde level. Bij toeleveranciers zie je bijvoorbeeld dat vooral de verkoopafdeling contact heeft met de klant, terwijl voor een goede afstemming juist de supply chain-afdelingen met elkaar zouden moeten spreken.

Toverwoord is samenwerking

Het toverwoord in de foodsector is samenwerking. En dat begint al binnen de eigen organisatie in de vorm van Sales & Operations Planning. Om op basis van een forecast tot een goed verkoopplan te komen, moeten Operations, Sales en Finance op één lijn zien te komen. Hoe staat de voorraad erbij? Welke plannen heeft de klant? Hoe staan we er budgettair voor? Eenduidige cijfers en een zo betrouwbaar mogelijke inschatting van de toekomstige vraag zijn de basis voor een goed S&OP-overleg. Verder geldt ook hier: focus op de uitzonderingen en de artikelen die écht aandacht nodig hebben.

Het aansturen van een food supply chain wordt gedomineerd door onzekerheid, en die onzekerheid lijkt alleen maar groter te worden. Ketensamenwerking en ook S&OP staan bij veel foodbedrijven nog in de kinderschoenen. Is dit de tijd om er eens echt werk van te maken? Ik dacht het wel.

Arjan Levisson, Business Development Manager bij Slimstock