Samen sterker! Onderzoek 2012 transport- en logistieksector

In dit rapport worden de resultaten gepubliceerd van de enquête 2012 onder transport- en logistieke ondernemingen. Welke initiatieven zijn aan te wijzen die ondanks marktomstandigheden en pessimisme in de markt groeimogelijkheden bieden? Uit ons onderzoek blijkt dat de verschillen tussen bedrijven groter worden: bedrijven investeren ofwel in groei en extra personeel, danwel in kostenreductie en krimp. Ook staat training en opleiding van personeel centraal om het tekort aan ervaren arbeidskrachten het hoofd te bieden.

Dit jaar lichten we het thema samenwerking uit en verkennen we de voor- en nadelen van samenwerking voor transport- en logistieke ondernemingen. Samenwerking wordt vaak door bedrijven genoemd als belangrijke succesfactor. Op basis van het onderzoek en onze ervaring op het gebied van supply chain management trekken we enkele conclusies.

Het rapport wordt afgesloten met een financieel benchmarkmodel dat individuele ondernemingen de mogelijkheid biedt hun eigen positie te vergelijken met andere ondernemingen binnen de gehele branche. Het onderzoek biedt de ondernemingen een prima uitgangspunt om de eigen prestaties te verbeteren.

> Download hier het rapport