‘Samen innoveren!’: wetenschappelijk artikel in boekvorm

‘Samen innoveren!’ is eigenlijk een wetenschappelijk artikel in boekvorm. De hoofdstukken corresponderen met de vaste onderdelen van een onderzoeksverslag: introductie, theorie, resultaten, discussie en de conclusie. De gebruikte literaire bronnen zijn veelal wat ouder, maar bieden nog steeds relevante informatie. Wel komt door de wetenschappelijke insteek het af en toe wat droog over en had wat kleurrijker taalgebruik niet misstaan.

Het interessantst zijn de praktijkvoorbeelden die de auteurs beschrijven en vervolgens analyseren. Start-up-benaderingen van verschillende bedrijven zoals Bol.com, Shell en de NS worden eerst apart besproken en vervolgens onderling vergeleken. De NS bijvoorbeeld is een samenwerking aangegaan met start-up Hely, die probeert deelvervoer makkelijker en toegankelijker te maken door vervoersmiddelen van verschillende dienstverleners in één app aan te bieden. Bij de samenwerking heeft de NS er bewust voor gekozen Hely op afstand te houden. Enerzijds zodat de start-up zelf kan groeien en een nieuwe markt kan leren kennen. Anderzijds omdat de NS dan kan zien hoe Hely opereert. Het doel van de NS, om als mobiliteitsbedrijf nieuwe terreinen te verkennen, is geslaagd.

Bij Hely hadden ze op een ander samenwerkingsverband gehoopt. Zij beoogden een nauwere samenwerking waar zij meer kennis hadden kunnen delen. Bijvoorbeeld door een toptalent van de NS een periode bij Hely te laten werken. Dat talent had dan de opgedane kennis mee terug kunnen nemen naar de NS. Op zijn beurt leert Hely dan veel van de handelswijze van de NS.

Vergelijkingsonderwerpen

Het delen van kennis zoals hierboven beschreven, is één van de vergelijkingsonderwerpen die de auteurs analyseren. De NS kiest er dus voor om dit slechts beperkt te doen. Uit de andere praktijkvoorbeelden blijkt dat bedrijven verschillende benaderingen gebruiken. PostNL en Randstad proberen breed kennis te delen, maar dit gebeurt enkel sporadisch.

KPN, Philips en Shell pakken het systematischer aan en organiseren bijvoorbeeld speciale bijeenkomsten. ‘Samen innoveren!’ analyseert al deze praktijkvoorbeelden en laat zien dat er twee tactieken zijn: onafhankelijkheid en integratie. Beide hebben zowel voor- als nadelen. In het geval van Hely en de NS is er duidelijk gekozen voor onafhankelijkheid. Bij een integratiebeleid had Hely waarschijnlijk minder innovatief en verrassend kunnen zijn. Een integratiebeleid is juist effectief om schaalgrootte te realiseren en samen een product op de markt te zetten.

Praktische tips

Op deze manier komen verschillende vergelijkingsonderwerpen aan bod die handvaten bieden bij het opzetten van een nieuwe samenwerking. Het boek ‘Samen innoveren!’ bekijkt praktijksituaties steeds vanuit het perspectief van zowel de start-up als de grotere onderneming. Het is dan ook een interessant boek om te lezen voor zowel start-ups als gevestigde bedrijven. Het is niet direct een boek dat enorm inspireert. Dit komt vooral door de wetenschappelijke aanpak en het korte ’to the point’ taalgebruik. Maar het biedt zeker veel praktische tips die helpen na te denken over welke mogelijkheden er zijn en welke bij u passen.

‘Samen innoveren!’ (2019), Jessica van den Bosch, Jan Peter van den Toren, Bas van der Starre, Chris Eveleens en Aswin van Oijen. Mediawerf, 126 blz., €24,95