Salzgitter versterkt ketenpositie door insourcing

Door het buigen van buizen niet langer uit te besteden is Salzgitter Mannesmann Precisie uit Helmond erin geslaagd zijn doorlooptijden te verkorten, het beslag op werkkapitaal te verlagen, de flexibiliteit te vergroten en de kosten te reduceren. Het staalbedrijf bereikte deze resultaten met de aanschaf van een nieuwe buigmachine aangestuurd door software van Imtech.

Salzgitter Mannesmann Precisie maakt naadloos stalen buizen voor onder meer warmtewisselaars en spoorstangen in vrachtauto’s. Lange tijd kon het bedrijf alleen maar rechte buizen produceren, terwijl met name de producenten van warmtewisselaars ook orders plaatsen voor S-vormige buizen en buizen met U-bochten. Het buigen van die buizen moest Salzgitter noodgedwongen uitbesteden, wat leidde tot langere doorlooptijden en hogere kosten.

SalzgitterDankzij de aanschaf van een nieuwe buigmachine is Salzgitter erin geslaagd het buigen van buizen volledig in eigen beheer te nemen. Dat leidt allereerst tot kortere doorlooptijden en een lager beslag op werkkapitaal omdat de buizen de productievestiging in Helmond niet meer hoeven te verlaten. Daarnaast is Salzgitter niet meer afhankelijk van de productiecapaciteit van externe partijen, waardoor het bedrijf flexibeler is en beter tegemoet kan komen aan de wensen van klanten. Tot slot leidt de insourcing ook nog eens tot lagere kosten, onder meer omdat geen transport meer nodig is tussen het bedrijf en externe partijen en er minder tussenvoorraden zijn.

Extra omzet

Voor de aansturing van de nieuwe machine maakt Salzgitter gebruik van een ERP-systeem van Imtech ICT. Imtech ICT heeft dit ERP-systeem uitgebreid, zodat het bedrijfsbureau van Salzgitter op eenvoudige wijze alle noodzakelijke specificaties, zoals de radius en lengten van de buizen, kan vastleggen. Die specificaties zijn nu direct digitaal beschikbaar voor de operators die de machine bedienen. Deze vorm van werkvloerautomatisering leidt niet alleen tot kortere omsteltijden en meer efficiëntie, maar ook tot minder fouten. Een grote warmtewisselaar kan immers tot tweeduizend buizen met verschillende radii bevatten die allemaal in de goede volgorde aangevoerd moeten worden: een complex proces dat zonder goede aansturing gemakkelijk resulteert in fouten.

Dankzij de investering in de nieuwe machine heeft Salzgitter Mannesmann Precisie de flexibiliteit in productie en levering naar klanten, met name de producenten van warmtewisselaars, flink kunnen vergroten. Daarnaast heeft deze strategische investering inmiddels ook tot extra omzet geleid. De productievestiging van Salzgitter in Helmond is namelijk onderdeel van het wereldwijd opererende Salzgitter, dat daarnaast alleen in Frankrijk beschikte over een vestiging die gebogen buizen kan produceren. Door het moederbedrijf in Duitsland worden nu steeds meer orders met gebogen buizen aan de vestiging in Helmond toebedeeld.

Innovatie

Salzgitter is volgens Imtech een voorbeeld van een productiebedrijf dat optimaal profiteert van de kansen voor de Nederlandse maakindustrie. Bedrijven die net als Salzgitter volop inzetten op innovatie, kunnen zich positief onderscheiden van de concurrentie. Door de planning te optimaliseren, de productieprocessen te automatiseren en de complexiteit in de keten te minimaliseren, kunnen ze efficiënter werken en tegelijkertijd beter en sneller inspelen op de wensen van klanten.

Nauwere samenwerking met klanten en leveranciers leidt tot kortere doorlooptijden en lagere risico’s in de keten en schept kansen om extra waarde toe te voegen. Bedrijven die het beslag op werkkapitaal minimaliseren, kunnen hun liquiditeit op peil houden, wat belangrijk is voor de continuïteit. En wie tot slot de jarenlang opgebouwde kennis en ervaring in de organisatie weet te borgen en over te dragen, kan ondanks het tekort aan technisch geschoold personeel toch overeind blijven.