’s Werelds grootste handelaar in palmolie strijdt tegen ontbossing

palmolie

De grootste handelaar in palmolie ter wereld, Wilmar, voert met de invoering van nieuwe maatregelen strijd tegen ontbossing. Toeleveranciers die worden betrapt op het kappen van regenwoud worden met ingang van het nieuwe jaar zonder pardon geschorst. Overtreders mogen niet langer palmolie leveren aan het bedrijf, dat 40 procent van de wereldwijde handel voor zijn rekening neemt.

De productie van palmolie gaat in landen als Indonesië en Maleisië gepaard met grootschalige ontbossing en landroof. Regenwoud wordt gekapt om plaats te maken voor plantages en in sommige gevallen wordt de lokale bevolking daarvoor zelfs verdreven. De vraag naar palmolie is de laatste jaren explosief gestegen, omdat de oliepalm veel productiever is dan alternatieve bronnen van plantaardige olie en bovendien makkelijk te verwerken.

Toeleveranciers die zich niet aan het duurzaamheidsbeleid van Wilmar houden, worden straks direct geschorst, bericht het FD. Daarna is het pas mogelijk het gesprek aan te gaan over een eventuele hervatting van de handelsrelatie. Tot dusver was engagement altijd de norm en werd schorsen als een uiterste maatregel gezien. Ook financiers van de palmolie-industrie, waaronder Nederlandse banken, kiezen doorgaans voor bijsturen in plaats van uitsluiten.

Wilmar-aanpak als nieuwe norm

Wilmar trok eerder de aandacht door als eerste palmoliebedrijf met een zogenoemd NDPE-beleid (no deforestation, no peat, no exploitation) te komen, een voorbeeld dat veel navolging kreeg in de sector, ondanks kritiek op de uitvoering ervan. Eric Wakker van duurzaamheidsadviesbureau Aidenvironment laat in het FD weten te verwachten dat de nieuwe aanpak van Wilmar straks de norm wordt. ‘Al zullen niet alle partijen het hardop zeggen.’

Wakker komt met een voorbeeld van Gama, een producent van palmolie die in juni dit jaar door Wilmar geschorst werd. Inmiddels heeft het bedrijf de ontbossing gestaakt en maakt het de herkomst van zijn product openbaar. ‘Het is bemoedigend om te zien dat een bedrijf als Gama na de schorsing echt zijn best doet om aan de regels te voldoen’, zegt Wakker in het FD. ‘Het bedrijf heeft concessies van zo’n 72.000 hectare die nu niet meer gekapt zullen worden.’

Satellietbeelden van plantages

Wilmar werkt verder ook samen met Aidenvironment aan een database van alle aan het bedrijf leverende oliepalmplantages. De plantages worden straks met satellietbeelden in de gaten gehouden om ze te beletten stiekem toch bos te kappen. De handelaar in palmolie wil daarnaast ook actief in gesprek met uitgesloten toeleveranciers, om te voorkomen dat zij hun toevlucht zoeken tot afnemers met minder scrupules omtrent palmolie met een dubieuze herkomst.

Bron: FD