S&OP – samenwerking anno 2012

Sales & Operations Planning (S&OP) blijft een interessant thema. Niet alleen omdat veel organisaties er momenteel aandacht aan schenken, maar ook omdat de meningen erover verschillen. Tijdens de rondetafel in Bussum over S&OP en forecasting werd dit wederom bevestigd. Georganiseerd door Supply Chain Magazine en SAS en onder leiding van Charlie Chase – specialist in Demand Synchronization bij SAS – wisselden professionals uit verschillende sectoren (Logistics, Retail en Manufacturing) hun ideeën en ervaringen uit.

De belangrijkste oorzaken voor het herzien van strategien zoals ‘lean’ en ‘operational excellence’ liggen nog scherp in het geheugen nietwaar? Fukushima (en de daaropvolgende tsunami) was niet alleen een humanitaire ramp, maar gaf ook pijnlijk aan hoe gevoelig de supply chain voor bijvoorbeeld auto’s en semiconductors is. Autobouwers zoals Toyota en Honda schortten tijdelijk hun productie op, waardoor de snelgroeiende Indiase automarkt niet voldoende bevoorraad kon worden. Ondanks (of misschien vanwege) een gedegen S&OP proces bleek het voor de auto-industrie niet mogelijk snel en adequaat op deze situaties te anticiperen. Gelukkig is dit geen dagelijkse kost voor de supply chain professional, maar het heeft wel aangetoond dat een flexibele inrichting van de supply chain vraagt om een extra antenne voor vraagsignalen, -fluctuaties en het inzetten van instrumenten om supply en demand af te stemmen.

Market driven
Aangezien het niet mogelijk is dergelijke (natuur)rampen te voorkomen, moeten we onze aandacht richten op variabelen die we in ons voordeel kunnen laten werken. Het in balans brengen van organisatorische processen is daarbij het uitgangspunt. Volgens Charlie Chase bestaat deze balans aan de ene kant uit sales, marketing en operations en aan de andere uit kant finance. Wanneer deze in balans zijn, kun je spreken van een marktgedreven (market-driven) organisatie en worden vraag en aanbod optimaal op elkaar afgestemd. Maar zolang iedereen zijn eigen straatje probeert schoon te houden, zal het oude – functionele – denken  blijven bestaan.

Het vinden van een balans heeft alles te maken met het beschikken over de juiste informatie, zowel ten aanzien van sales, marketing en operations als financiële informatie. Om tot deze ultieme afstemming van afdelingen en processen te komen, is data-analyse essentieel. Het naast elkaar leggen van spreadsheets voldoet niet langer, omdat er daardoor niet één versie van de waarheid is en het aan snelheid ontbreekt wanneer deze informatie uitgewisseld moet worden. Een scenarioplanning, op basis van de maximale hoeveelheid beschikbare informatie geeft een supply chain manager het inzicht in de impact die beslissingen hebben en welke alternatieven voorhanden zijn. Hoe beter een dergelijk systeem in staat is scenario’s bij wijziging van omstandigheden opnieuw door te rekenen en predictive, voorspellend, te werken, hoe beter het in staat is market agility te bewerkstelligen. Het is daarmee een onmisbaar instrument om een continu verbeterproces te starten en aan de gang te houden.

Nu nog iemand die het initiatief neemt.

Patrick van Loon is Business Solutions Manager Supply Chain Intelligence bij SAS Netherlands