Rotterdamse studenten succesvol met pilot duurzame stadsdistributie voor Nedcargo

stadsdistributie

Studenten Logistics Management aan Hogeschool Rotterdam bezorgden voor logistiek dienstverlener Nedcargo de afgelopen maanden met een elektrische cargobike dranken in de Rotterdamse binnenstad. De bezorging maakte deel uit van een pilotproject waarmee de studenten antwoord hoopten te krijgen op de vraag hoe ze met lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) de efficiency, klanttevredenheid en duurzaamheid van de logistieke operatie konden vergroten. De pilot bleek een succes.

Twintig vierdejaarsstudenten Logistics Management voerden het project uit tijdens hun minor ‘Distributie in en rond Rotterdam’ in de periode september tot en met november 2018. In groepen deden zij onderzoek naar de operationele kant van deze duurzame vorm van stadsdistributie, naar andere spelers in de markt, maar ook naar wet- en regelgeving. Met een presentatie van hun bevindingen aan alle betrokken partijen sloten de studenten hun minor succesvol af.

Tijdens het project bezochten de studenten als studentenbedrijf ‘HR Cargo’ dertig afnemers en bezorgden meer dan 6600 kilo aan dranken. Op die manier bespaarden zij in totaal 350 vrachtwagenkilometers (230 keer van Rotterdam CS naar de Erasmusbrug) en zorgden zo bovendien voor een reductie van de CO2-uitstoot van 279 kilo.

Bruikbare inzichten

Het project leverde zowel Nedcargo als de opleiding Logistics Management bruikbare inzichten op. Beide partijen willen hun samenwerking dan ook graag voortzetten. Jurgen Mook, COO Nedcargo: ‘Het project HR Cargo helpt ons verder te kijken dan wat we gewend zijn en met behulp van studenten te werken aan oplossingen waar we nog niet aan hebben gedacht. We ontdekken op deze manier in korte tijd veel over het vernieuwend omgaan met stadsdistributie. Wij zetten onze samenwerking met Hogeschool Rotterdam graag voort. We zijn nog lang niet klaar.’

Volgens Ewoud Moolenburgh, docent Logistics Management aan Hogeschool Rotterdam, zitten studenten in een project als HR Cargo veel dichter op de praktijk. ‘Sterker nog, ze zíjn eigenlijk de praktijk. Samen met Nedcargo werken we aan een vervolg in het volgende studiejaar. De focus ligt dan op een langere looptijd van het project, waar meerdere logistieke partijen zich bij kunnen aansluiten, om op deze wijze meer volume te genereren’, aldus Moolenburgh.

Naast Nedcargo als marktleider in de levensmiddelen- en drankenlogistiek in de Benelux en Hogeschool Rotterdam waren ook Urban Arrow (cargobike), RoutiGo (planningssysteem), GroenCollect (locatie van de hub, aan de Keileweg in Merwe-Vierhavens), KennisDC Logistiek Zuid-Holland en Kenniscentrum Duurzame HavenStad van de hogeschool partner in het project.

Inzet Stint geschrapt

Overigens zou voor het project in eerste instantie ook een Stint worden ingezet. Na een ernstig ongeval werd op 1 oktober echter besloten dat deze niet meer mogen worden gebruikt. Als alternatief voor de Stint werden naast de Urban Arrow ook de elektrische bestelbus Nissan E-NV 200 van Hogeschool Rotterdam en de Goupil van GroenCollect ingezet bij de belevering.

HR Cargo is een vervolg op projecten LEVV-LOGIC (in samenwerking met onder meer de Hogeschool van Amsterdam) en Stadslogistiek en sluit aan bij Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek van de gemeente Rotterdam. Bekijk ook de video: https://vimeo.com/rdmcoe/hrcargo.