Rotterdamse haven vol gestrande containers voor Rusland

supply chains pre-coronaniveau

In de haven van Rotterdam staan momenteel ruim 7000 gestrande containers met bestemming Rusland. De Europese sancties tegen het land leiden ertoe dat containers soms al wekenlang kostbare ruimte in beslag nemen. De vraag rijst wat er met de containers – en hun lading – moet gebeuren als de maatregelen nog lang van kracht blijven. De overslag in de haven werd door de sancties het eerste kwartaal ook licht gedrukt, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Een deel van de containers in de Rotterdamse haven zou gewoon naar Rusland kunnen worden gebracht. De douane heeft ze vrijgegeven. Probleem is dat er geen schip te vinden is dat ze naar Rusland wil transporteren. De meeste westerse rederijen wagen zich daar niet aan, bericht het FD. Andere containers mogen ook echt niet naar Rusland. Hetzij omdat de lading voor personen op de sanctielijst bestemd is, hetzij omdat de goederen zelf gesanctioneerd zijn.

Of er de komende weken daadwerkelijk containers de haven gaan verlaten, is afhankelijk van veel factoren. Bijvoorbeeld van het contract dat gesloten is tussen de exporteurs en de Russische afnemer. Waarschijnlijk is een groot deel van de lading eigendom van Russische importeurs, die de exporteur al betaalden. Gaat het om een door de douane vrijgegeven lading, dan kan een exporteur op zoek naar een andere koper en de importeur compenseren.

Bij gesanctioneerde lading is dat uiteraard een ander verhaal. Staat de Russische importeur zelf op de sanctielijst, dan is verkoop van de lading uitgesloten. Wel kan de exporteur in dat geval proberen de goederen te verkopen. Compensatie van de Russische partij zit er echter niet in. Zijn alleen de goederen gesanctioneerd, dan kan de exporteur onder het contract proberen uit te komen en een andere koper zoeken. Mits daarbij uiteraard de sancties niet omzeild worden.

Stroom containers voor Rusland droogt op

Het scheelt voor de Rotterdamse haven wel dat de stroom containers met lading bestemd voor Rusland inmiddels opdroogt. Exporteurs sturen vanwege de sancties namelijk geen goederen meer naar het land. Wel zijn er inmiddels nieuwe EU-sancties van kracht en die raken nu ook importen vanuit Rusland. Ook dat kan weer leiden tot een toename van het aantal gestrande containers.

De sancties tegen Rusland hebben de overslag in de haven van Rotterdam in het eerste kwartaal van dit jaar licht gedrukt. Uit maandag gepubliceerde kwartaalcijfers van het Havenbedrijf Rotterdam blijkt dat de totale overslag in Rotterdam in die periode met 1,5 procent is gedaald tot 113,6 miljoen ton vergeleken met vorig jaar. Van de overslag heeft ongeveer 13 procent te maken met handel van en naar Rusland. Op jaarbasis gaat het om 62 miljoen ton.

Oorlog blijft van invloed op overslagvolumes

Volgens CEO Allard Castelein begon het Havenbedrijf het jaar ‘uitstekend’, tot eind februari de oorlog in Oekraïne uitbrak. ‘Naast dat dit conflict een vreselijke humanitaire ramp is, leidt de oorlog tot grote onzekerheid in de wereldhandel en veranderingen in logistieke ketens. Hoewel het verdere verloop niet te voorspellen is, verwachten we dat de ontwikkelingen in Oekraïne en de sterk verslechterde relatie tussen Rusland en veel andere landen ook in de rest van het jaar van invloed zullen zijn op de overslagvolumes.’

Bron: FD