Rotterdamse haven moet stuk ‘groener’ worden

brexit

Het Havenbedrijf Rotterdam wil meer inzetten op milieuvriendelijke energie en de uitstoot van CO2 terugdringen. Vervuilende bedrijven met fossiele brandstoffen zouden – waar mogelijk – geweerd moeten worden. Rotterdam is de eerste haven die met zo’n programma komt, bericht het AD van 5 december 2016.

Het klimaatakkoord dat in Parijs werd gesloten moet ‘voortvarend worden opgepakt’, vindt topman Allard Castelijn van het Havenbedrijf. Om dat te bereiken, is het bedrijf bereid honderden miljoenen euro’s in de vergroening van zijn industrie te steken.

CO2-uitstoot haven

Een vijfde van de totale CO2-uitstoot in Nederland komt nu nog op het conto van de Rotterdamse haven. Het zonder meer sluiten van de raffinaderijen en kolencentrales is echter geen optie, omdat er nog niet genoeg windmolens en zonnepanelen zijn die het kunnen overnemen.

Castelijn zegt in het AD dan ook dat het er in Rotterdam om gaat ‘het oude te vernieuwen en het nieuwe te verwelkomen’. ‘Bestaande bedrijven moedigen we aan zo efficiënt en schoon mogelijk te werken, tegelijkertijd willen we de komst van nieuwe, groene fabrieken aanjagen.’

Reststof

Volgens de topman is de haven ook bij uitstek geschikt om te pionieren. ‘Meer dan bij andere chemiecomplexen in de wereld zijn veel fabrieken in Rotterdam al onderling met elkaar verbonden. Een reststof van de een dient als ingrediënt voor de ander. Ook groene fabrieken kunnen gemakkelijk hun plek krijgen.’

Het Havenbedrijf trekt jaarlijks 200 miljoen euro uit voor het doen van groene investeringen. Behalve voor bio-raffinaderijen is dat geld ook bedoeld voor de aanleg van restwarmtebuizen van de industrie naar woonwijken, voor CO2-afvang en voor de promotie van waterstof als energiedrager.