Rotra eerste expediteur die zich officieel ‘klimaatneutraal’ mag noemen

Rotra

Digitaal zee- en luchtvrachtexpediteur Rotra heeft als eerste expediteur in Nederland en België het keurmerk ‘klimaatneutraal gecertificeerd’ behaald. Dit betekent dat Rotra voldoet aan de strikte criteria voor een klimaatneutrale organisatie volgens het certificeringsprogramma van het internationale adviesbureau voor duurzaamheid Climate Neutral Group (CNG).

Een organisatie komt in aanmerking voor deze certificering door haar volledige CO2-voetafdruk te meten, verplicht te reduceren en de restuitstoot te compenseren. Samen met CNG bracht Rotra de volledige CO2-uitstoot van alle vestigingen in de Benelux in kaart. Dit gaat om alle directe en indirecte emissies binnen het eigen domein.

Op basis van een analyse van deze footprint is een SMART-reductieplan ontwikkeld passend bij de internationale klimaatverdragen en de duurzaamheidsambities van Rotra. Voor de Doesburgse exediteur betekent dit een halvering van de uitstoot in 2030 en een volledig emissievrije organisatie in 2050.

Restuitstoot compenseren

In de transitie naar een volledig emissievrij bedrijf komt echter nog steeds CO2 vrij. Deze restuitstoot wordt door Rotra volledig gecompenseerd door te investeren in een biogasproject van VCS. Het project richt zich op methaanvergisting en energieopwekking in Nederland. Mest van melkkoeien wordt daarbij omgezet in elektriciteit.

Jaarlijkse klimaatcheck

De footprint, reductiemaatregelen en de compensatie worden jaarlijks getoetst door onafhankelijk auditor Preferred by Nature. Door middel van deze klimaatcheck controleert de auditor of Rotra haar reductiedoelstellingen nakomt en nog steeds aan de klimaatneutraalstandaard van Climate Neutral Group voldoet.

‘Bij Rotra vinden we dat de strijd tegen klimaatverandering niet snel genoeg kan gaan’, meldt directeur Machiel Roelofsen. Volgens hem streeft het bedrijf al enkele tientallen jaren actief naar verduurzaming, onder meer met zonnecellen op de warehouses, vrachtwagens op alternatieve brandstoffen en het eerste multimodale LNG-vulstation in de EU op de containerterminal in Doesburg.