‘Roboticatechnologie gedreven door de cloud’

De technologieën die gelden als de aanjagers van Industry 4.0 blijken stuk voor stuk ontwikkeld op basis van een cloudinfra-structuur. Uit het rapport ‘The Oracle Cloud – Opening up the Road to Industry 4.0’ blijkt dat bedrijven de cloud vooral zien als een onbeschreven bladzijde waarop ze naar hartenlust hun innovatiestrategieën kunnen bouwen: van robotica tot en met kunstmatige intelligentie.

 In het onderzoek werden 1200 beslissings-bevoegden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) ondervraagd over hoe bedrijven de overgang naar Industry 4.0, ook wel de ‘Vierde Industriële Revolutie’ genoemd, in goede banen leiden. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in welke technologieën hun interesse hebben om succesvol te blijven in dit door data gedreven tijdperk.

In de Benelux implementeert de meerderheid van de bedrijven momenteel nieuwe innovatiestrategieën of is van plan dat te doen. Van de ondervraagden gaf 64 procent aan roboticatechnologie geïmplementeerd te hebben of voornemens te zijn dat te doen en 55 procent werkt al met kunstmatige intelligentie of gaat dat binnenkort doen.

Cloudinfrastructuur vereist

De meeste bedrijven erkennen dat een cloudinfrastructuur vereist is om deze technologieën tot leven te brengen. 66 procent is van mening dat een enterprise-cloudplatform organisaties de mogelijkheid biedt innovaties als robotica en kunstmatige intelligentie te gelde te maken.

Een grote meerderheid van de bedrijven in de Benelux loopt op schema als het gaat om hun plannen voor de implementatie van één geïntegreerd cloudmodel binnen de hele organisatie.

Slechts 6 procent heeft momenteel een geïntegreerd cloudmodel voor legacy-applicaties en nieuwe platforms. 38 procent zegt echter zo’n model dit jaar nog te implementeren, en nog eens 46 procent verwacht dit in 2017 te doen.

Vooroplopen belangrijk

Pascal Giraud, senior director IaaS Foundation & Cloud Platform bij Oracle EMEA: ‘Ondanks een onzeker economisch klimaat begrijpen bedrijven dat met de snelheid waarin de huidige markt zich ontwikkelt, vooroplopen belangrijker is dan ooit.’ De opkomst van geïntegreerde cloudinfrastructuren heeft het volgens Giraud voor bedrijven goedkoper en makkelijker gemaakt om de concurrentie vóór te zijn.

50 procent van de Benelux-respondenten gaf aan dat het onvermogen om snel innovatieve apps te implementeren één van de uitdagingen is waar ze op het gebied van cloudimplementaties mee te maken hebben. Daarnaast zegt 44 procent dat de benodigde tijd om te innoveren het grootste inefficiëntiepunt is in het huidige platformmodel. 52 procent zegt hetzelfde over de integratie van gebruikte diensten.