‘Robot vervangt één derde van personeelsbestand’

De Nederlandse consument verwacht dat over dertig jaar zeker één derde van de banen is overgenomen door robots. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek door ING Economisch Bureau.

De bank vroeg 65.000 Nederlanders naar hun verwachtingen rondom robotisering. De consumenten voorzien een behoorlijke impact de komende decennia. Hun verwachting is dat 37 procent van de banen over dertig jaar wordt ingevuld door een robot.

Opvallend genoeg zien ondernemers, uiteindelijk verantwoordelijk voor de investeringsbeslissingen aangaande robotisering, veel minder impact dan de consumenten. Hun verwachting is dat robots op termijn 22 procent van de banen overnemen.

Afwijkende bevindingen OESO

Beide verwachtingspatronen wijken overigens in grote mate af van de bevindingen van de OESO. Deze organisatie van westerse landen schat in dat slechts 10 procent van de banen in Nederland een grote kans op automatisering heeft.

Feit lijkt wel dat de voortschrijdende technologie gaat leiden tot een grotere behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers. Zij moeten immers meer pieken en dalen opvangen en zoeken daarom mensen met steeds andere competenties en vaardigheden.