Roadmap: Versnel S&OP en IBP met Master Data Management

Voor Sales & Operations Planning (S&OP) en Integrated Business Planning (IBP) is het cruciaal om over de juiste cijfers te beschikken. En juist daar gaat het nogal eens mis. Gebrekkige kwaliteit van data blijkt menigmaal
de bottleneck om betrouwbare prognoses te maken. Zijn de data vervuild, dan hapert de planningsmotor of loopt deze in het ergste geval vast.

Met Master Data Management krijgen organisaties grip op de kwaliteit
van data en daarmee grip op het planningsproces. Supply Chain Magazine en Finavista beschrijven in deze routekaart het voorgestelde stappenplan.

Download: Roadmap: Versnel S&OP en IBP met Master Data Management