Risicoprofiel supply chain voor natuurrampen maken

In 2011 hebben natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen, in Azië geleid tot aanzienlijke onderbrekingen en vertragingen binnen kritieke supply chains. Om zicht te krijgen op de dreigingen waaraan verschillende locaties of die van hun leveranciers zijn blootgesteld, ontwikkelde Marsh Risk Consulting een nieuwe tool.

Op basis van een adressenlijst wordt automatisch een risicoprofiel voor natuurrampen gegenereerd. ‘Deze informatie is essentieel om een eerste inschatting te kunnen maken van dreigingen waaraan de bedrijfsvoering is blootgesteld’, zegt Bas van Vliet, senior consultant bij Marsh Risk Consulting. ‘Op basis hiervan kunnen bedrijven bepalen in hoeverre het risico goed beheerst en/of verzekerd wordt.’