Risicoprofiel in kaart brengen

Gezien de toenemende mate van onzekerheid wordt het voor bedrijven steeds moeilijker om op traditionele manier sturing te geven. ‘Marktomstandigheden wijzigen zo snel en zo vaak dat een continue bijsturing op basis van voortschrijdend inzicht noodzakelijk wordt. Het proces van jaarlijks vastgestelde budgetten is niet langer toereikend’, zegt Patrick van Loon van SAS. ‘Een set van key risk indicators is noodzakelijk.’

Net zoals key performance-indicatoren al jaren worden gebruikt voor aansturing van de operatie, zouden bedrijven ook een set van key-riskindicatoren (KRI) moeten gebruiken om continu op de hoogte te zijn van de belangrijkste risicofactoren. Door ze te vertalen naar financiële kengetallen kunnen bedrijven hierop sturen. ‘Het jaarlijkse budget verdwijnt en wordt een continu proces tussen Operations en Finance’, stelt Van Loon. 

Scenarioplanning

Niet alleen inzicht in de belangrijkste riskfactoren is volgens Van Loon hiervoor belangrijk, maar ook de verbanden onderling en het voorspellende vermogen om te bepalen wat dit op middellange termijn betekent. Predictive analytics zijn hiervoor onontbeerlijk; tools waarmee bedrijven juist die informatie uit een zee van operationele data kunnen halen, om inzicht te verkrijgen in het bedrijfsrisico en scenarioplanning uit te voeren ter ondersteuning van de beslissingen.

SAS, leverancier van business analytics software, helpt bedrijven hun risicoprofiel in kaart te brengen. ‘Door de flexibiliteit van SAS zijn onze tools niet alleen inzetbaar op het vlak van supply chain en manufacturing, maar op een gestructureerde wijze door de hele organisatie. Alle afdelingen kunnen op dezelfde manier hun KRI berekenen en deze worden op eenduidige manier aangeboden aan het management zodat het risicoprofiel van de gehele organisatie in kaart wordt gebracht’, aldus Van Loon.

Meer informatie SAS Supply Chain Intelligence, klik hier