Risico-intelligentie noodzakelijk voor supply chain managers

Vanwege de turbulente economie moeten supply chain managers dagelijks steeds meer beslissingen nemen. De huidige economie kent veel risico’s, maar ook de nodige kansen. In een storm weten de goede wedstrijdzeilers voorsprong te behalen op de concurrentie. Om verstandige beslissingen te nemen bij een opkomende storm is enige kennis over risicomanagement cruciaal.

Recente wetenschappelijke studies geven nieuwe inzicht in het nemen van beslissingen bij risico’s. Een klein deel in de hersenen, de amygdala, is verantwoordelijk voor de keuze tussen vechten en vluchten. Naast de bedrading en chemie in de hersenen heeft persoonlijke ervaring invloed op het nemen van beslissingen. Datagedreven supply chain professionals kunnen zich laten misleiden door deze subjectieve invloed. Om met complexe situaties en data om te gaan, heeft het menselijk brein de neiging taken te simplificeren door de input te categoriseren.

Bij complexe risico’s neigen mensen deze in eenzelfde categorie op basis van bijvoorbeeld branche of locatie in te delen, terwijl dit weinig met het risiconiveau te maken heeft. En als je de waarschijnlijkheid van een toekomstige gebeurtenis moet inschatten, dan zoekt je brein naar een vergelijkbare; gaat dit gemakkelijk, dan schat je deze gebeurtenis als waarschijnlijk in. Dit is de zogenoemde beschikbaarheidsheuristiek.

De Engelse wetenschapper Dylan Evans heeft in 2012 een interessant boek over risico-intelligentie geschreven. Dit is de vaardigheid om risico’s en kansen in te schatten, het besef hoeveel risico je daadwerkelijk neemt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat er geen enkel verband is tussen het vermogen winstkansen goed in te schatten en het IQ. Evans heeft een online test (zie www.projectionpoint.com) ontwikkeld om risico-intelligentie te meten door te vragen in hoeverre je overtuigd bent een bepaalde bewering. Sommige slimme studenten van Evans bleken deze test moeilijker te vinden dan een IQ-test; zij missen het vermogen tot onzekerheid.

Volgens mij zou het goed zijn als zowel supply chain managers, en supply en demand planners helemaal, samen met sales managers deze test van risico-intelligentie doen. Hiermee krijgen bedrijven veel beter inzichten hoe medewerkers risico’s en kansen inschatten.

ir. Martijn Lofvers
hoofdredacteur
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl