Refresco grijpt in in productiecapaciteit

Refresco in Rotterdam, een van de grootste producenten van sappen en frisdranken in Europa, heeft dankzij een sanering weer winst gemaakt. Ingrepen in de productiecapaciteit en kostenbesparingen hebben hieraan bijgedragen. Dat meldt bestuursvoorzitter Hans Roelofs in het FD op 23 november 2012.

Naast de sanering droegen de weersomstandigheden in juli en augustus ook bij aan het betere resultaat. Europa kende in vergelijking met vorig jaar een betere zomer, waardoor de frisdrankconsumptie toenam. Het volume steeg in het afgelopen kwartaal met 0,7 procent.

De frisdrankproducent geeft aan wel last te hebben van het zwakke economische klimaat in Europa en de aanhoudend hoge grondstofprijzen. Bovendien is het volgens de directie een volatiele markt, deels omdat de A-merken voortdurend stunten om marktaandeel te winnen of te behouden.

Topman Roelofs geeft aan door te gaan met het optimaliseren van zijn productiecapaciteit. Ook zoekt hij naar mogelijkheden tot verdere samenwerking met winkelbedrijven en de A-merken. Zo hoopt hij de marges verder te verbeteren. Refresco heeft productielocaties in negen Europese landen en telt 3.000 medewerkers.