Redactionele jaarplanning Supply Chain Magazine 2012

Supply Chain Magazine heeft op basis van vele gesprekken met supply chain professionals een redactionele themaplanning voor 2012 gemaakt. In de maand voorafgaand aan de verschijning van de desbetreffende editie zal de redactie binnen de eigen LinkedIn-groep het thema aanboren via prikkelende stellingen voor interactieve discussies.

 

De thema’s voor 2012:

SCM 1 februari – verschijnt 9 februari 2012
Warehouse Optimization & Lean Logistics

SCM 2 maart – verschijnt 16 maart 2012
Supply Chain Finance & Risk

SCM 3 april/mei – verschijnt 27 april 2012
Talentmanagement & opleidingen

SCM 4 juni – verschijnt 2 juni 2012
Logistieke dienstverlening (incl. 3PL Subway-poster)

SCM 5 september -verschijnt 7 september 2012
Social Network Supply Chains

SCM 6 oktober – verschijnt 12 oktober 2012
S&OP & IT (incl. IT Subway-poster)

SCM 7 november – verschijnt 16 november 2012
Supply Chain Valleys & Oost-Europa (incl. poster Europa)

SCM 8 december – verschijnt 14 december 2012
Supply Chain trends & advies (incl. + Subway-poster)

Naast deze thema’s, die elke een eigen uitgebreid katern in Supply Chain Magazine
krijgen, behandelt de redactie ook doorlopende onderwerpen:
•    Integrated Business Planning: doorontwikkeling van S&OP
•    Shelf Connected Supply Chain: samenwerking tussen retail en CPG
•    E-commerce: consequenties voor de supply chain