Recyclingkartel beboet voor maken van prijsafspraken

Een kartel van recyclingbedrijven dat illegale prijsafspraken maakte over de inkoop van afgedankte loodaccu’s in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland, heeft een boete van 68 miljoen euro opgelegd gekregen door de Europese Commissie.

Door de gemaakte afspraken werd de mededinging en de prijsvorming op deze markt ernstig verstoord, liet EU-commissaris Margrethe Vestager (foto) van Mededinging op 8 februari 2017 in Brussel weten. Het gaat om het Belgische bedrijf Campine, het Britse Eco-Bat Technologies en het Franse Recylex. Een vierde deelnemer aan het kartel, het Amerikaanse Johnson Controls, verklikte de prijsafspraken tussen 2009 en 2012 en ontloopt zo een boete van 34 miljoen euro.

‘Goed werkende markten kunnen ons helpen om de afvalberg te verkleinen en de circulaire economie te ondersteunen’, aldus Vestager. ‘Door hun onderlinge afspraken werd de concurrentie in deze essentiële schakel van de recyclingketen beperkt.’ De Europese Unie recyclet vrijwel alle gebruikte auto-accu’s. Door de aankoopprijs laag te houden, benadeelden de recyclingbedrijven de verkopers van gebruikte accu’s, voornamelijk kleine en middelgrote bedrijven.