Rectaal interim management

Meestal krijg ik in een van de eerste gesprekken met een potentiële opdrachtgever al te horen wat ‘het probleem’ in zijn organisatie is. Dat moet ik dan wel zien als de perceptie van de opdrachtgever van ‘het probleem’. Het is zijn werkelijkheid en soms – niet altijd – dé werkelijkheid.

Meestal wil hij dan tijdens het gesprek horen hoe ik dat probleem zou aanpakken en oplossen. Ik vertel de opdrachtgever dan dat ik een soort van bedrijfsarts ben; niet een van de Arbodienst, maar meer een bedrijfskundig bedrijfsarts.

Diagnose

Enige analogie tussen een interim professional en een bedrijfsarts is zeker aanwezig. De opdrachtgever, in casus ‘de patiënt’, heeft me verteld wat de klachten of organisatieproblemen zijn en dat hij die graag zo snel mogelijk opgelost wil zien. Als bedrijfskundig bedrijfsarts zou het hoogst onverstandig zijn om de uitgesproken klacht onmiddellijk als de diagnose te omarmen en op basis daarvan te gaan interveniëren ofwel opereren.

Ik vertel ‘de patiënt’ dan ook dat ik zijn probleemstelling meeneem en begin met mijn oor, de thermometer, te luister te leggen aan de onderkant van de organisatie, het rectum. Op die plek waar het operationele werk uiteindelijk naar buiten komt. Als ik dan de klacht van de patiënt vergelijk met wat ik aan de onderkant meet, hoor, blijkt regelmatig dat de klacht mogelijk een andere oorzaak heeft dan de patiënt denkt. Dan ben ik er om de opdrachtgever op basis van goede argumenten ervan te overtuigen dat de oplossing misschien wel eens heel ergens anders moet worden gezocht dan aanvankelijk werd verondersteld.

Zo maak ik nogal eens mee dat door allerlei afdelingen of bedrijven suboptimaliserende maatregelen genomen worden die in de integrale supply chain een negatief effect sorteren. Op de een of andere manier willen de partners in de logistieke keten niet hebben dat er bij hen in de keuken wordt gekeken.

Egoïsme

Volgens mij liggen hier drie belangrijke oorzaken aan ten grondslag. Ten eerste: de betrokken partijen vertrouwen elkaar simpelweg niet. Ten tweede: er ligt geen goed verdienmodel over de logistieke keten. Als derde en laatste: ze acteren op basis van ikke, ikke, ikke.

Zelfs binnen de muren van organisaties zie je dit verschijnsel. Inkopers willen niet dat Logistiek zich gaat ‘bemoeien’ met toeleveranciers uit angst dat de inkoopmarge eronder lijdt. Verkoop ziet intensieve samenwerking met Logistiek ook niet zo zitten omdat dit hun ‘creatieve’ verkoopbeleid zou beperken.

Juist het multidisciplinair aanvliegen van een gemeenschappelijke doelstelling genereert de beste strategie.

Slechte beslissingen

Een andere belangrijke ervaring van mij is dat medewerkers op de vloer last hebben van slechte beslissingen van managers. Sommige managers denken overal over te moeten beslissen, ook over zaken waarvan ze geen verstand hebben. Medewerkers worden over het hoofd gezien en te weinig betrokken bij aanstaande veranderingen. Er wordt te weinig gebruikt gemaakt van hun unieke kennis en ervaring met betrekking tot het uitvoerend werk. Een bijkomend gevolg is dat medewerkers zich niet gewaardeerd voelen, wat leidt tot onverschilligheid, ongeïnteresseerdheid, een apathische houding en een hoger ziekteverzuim.

Negeren

Ik ben ervan overtuigd dat we als management een enorm potentieel aan daad- en denkkracht laten liggen in Nederland. Hoe zou u het vinden als uw baas u volledig zou negeren bij het realiseren van veranderingen? Als u uitvoering moet geven aan besluiten waarvan u op voorhand weet dat ze niet het gewenste effect zullen sorteren? Je krijgt wat je geeft, zeg ik altijd maar. Geef je aandacht aan medewerkers, dan krijg je die in een veelvoud terug. Uiteindelijk zijn het de mensen die het doen!

Inmiddels beginnen we in Nederland zo langzamerhand te beseffen dat het resultaat van een bedrijf een collectief resultaat is en niet iets wat alleen aan de top moet worden toegeschreven. Collectief moet hier dan gelezen worden als de verzameling partners in de supply chain en/of de verzameling medewerkers binnen een organisatie zelf.

Peter van Dooremalen, BLMC Interim Professional