Recordopname logistiek vastgoed van 3,6 miljoen m2

logistiek vastgoed

De logistieke vastgoedmarkt bereikte vorig jaar een recordopname van 3,6 miljoen m2. Anderzijds zorgden de schaarse ruimte, arbeidsmarktkrapte en elektriciteitsnet-problemen in 2021 voor 10 procent minder vraag naar warehouses. Logistieke topregio’s zijn Tilburg/Waalwijk, Venlo/Venray en de regio Rijnmond-Rotterdam; in opkomst zijn regio’s buiten de Randstad en Zuid-Nederland. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek Perspectief op Logistiek Vastgoed 2022 van adviesbureau Buck Consultants International (BCI).

De totale groei van het logistiek vastgoed wordt voor 2021 door de grote logistieke vastgoedpartijen geschat op 3,6 miljoen m2, een behoorlijke groei ten opzichte van de 3,1 miljoen m2 in 2020. Er zit volgens BCI ook duidelijk een corona-inhaaleffect in, want voor dit jaar is de verwachte opname 3,3 miljoen m2. ‘De vraag is nog steeds fors, maar in de praktijk is het aantal locaties waar bedrijven met logistieke activiteiten terechtkunnen drastisch afgenomen. Ook de arbeidsmarktkrapte is een steeds grotere zorg’, aldus BCI-directeur René Buck.

Die krapte – in combinatie met de gestegen bouwkosten – zorgt er ook voor dat huurprijzen voor logistieke bedrijfsruimten dit jaar 3,5 tot 4 procent gaan stijgen. Doordat veel beleggers logistiek vastgoed een solide belegging vinden, zijn de investeringsbudgetten (en dus ook de concurrentie) groot en dalen de bruto aanvangsrendementen dit jaar naar verwachting met 40 basispunten.

Duurzaamheid

‘Duurzaamheid van het gebouw speelt bij potentiële huurders een veel grotere rol dan twee jaar geleden. Veel nieuwe distributiecentra hebben geaccepteerde duurzaamheidscertificaten’, constateert BCI-partner Kees Verweij. Volgens hem willen logistieke vastgoedpartijen ook graag meer zonnepanelen op het dak, maar lukt dat vaak niet omdat het elektriciteitsnet vol is.

Ruimtelijke inpassing

Uit het onderzoek blijkt ook dat ontwikkelaars en beleggers van logistiek vastgoed het belang van een goed georganiseerde ruimtelijke inpassing van logistieke centra snappen. Meer dan 80 procent van de ondervraagde ontwikkelaars en beleggers verwacht dat de ‘discussie over de verdozing van het landschap’ de komende twee jaar in heftigheid zal toenemen. Zonder uitzondering zijn alle vastgoedpartijen ook van mening dat meer aandacht voor architectonische vormgeving en landschappelijke inpassing dringend gewenst is.

De aandacht voor brownfields (vestiging op bestaande bedrijventerreinen al dan niet als vervanging van huidige gebouwen) neemt in de hele logistieke sector toe. Van de nieuwe megadistributiecentra (meer dan 40.000 m2) is in de afgelopen jaren al 41 procent op brownfields gevestigd, terwijl dat juist voor dit soort grote distributiecentra lastig is. Dit komt omdat men bij de aankopen van gebouwen en percelen met meerdere eigenaren te maken heeft.

Gebrek aan personeel

De beschikbaarheid van personeel is een steeds grotere zorg in de logistieke (vastgoed)sector. ‘De logistieke bedrijven en ook de logistieke vastgoedpartijen zien dit nu als cruciale locatiefactor’, meldt BCI-partner Johan Beukema. De arbeidsmarkt is in bijna alle logistieke regio’s in Nederland krap, maar de problemen zijn volgens hem het grootst in Noord-Brabant, Noord-Limburg en de regio Amsterdam.