Raamwerk voor End-to-End Supply Chain Visibility

End-to-End Supply Chain Visibility

Voor bedrijven is End-to-End Supply Chain Visibility tegenwoordig van cruciaal belang vanwege een snel veranderende vraag en toenemende leveranciersrisico’s. Om dit begrip scherp te krijgen, is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen strategische, tactische en operationele visibility en tussen een lange- en kortetermijnhorizon. Voor de praktische invulling heeft Supply Chain Media een matrix ontworpen met daarin specifieke functionaliteit voor de benodigde informatiesystemen.

Door Martijn Lofvers

Supply chain visibility blijft een enorme uitdaging voor bedrijven. Slechts 6 procent van de bedrijven heeft het gevoel over End-to-End Supply Chain Visibility – overzicht over de complete keten – te beschikken. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek door logistiek dienstverlener Geodis in 2017. Van de ondervraagde bedrijven beschrijft 70 procent een supply chain als zeer of extreem complex. Dit verklaart het gebrek aan overzicht over de keten bij bedrijven.

Ook analistenbureau Gartner ziet visibility als een van de belangrijkste aandachtspunten in hun jaarlijkse onderzoek naar supply chain-behoeftes en systemen. Gebrek aan visibility door de supply chain scoort met 23 procent als een van de drie belangrijkste obstakels om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Nauwkeurigheid van de forecast en vraagvariabiliteit is met 38 procent het grootste obstakel. Volgens Gartner heeft 24 procent van de bedrijven visibility al geïmplementeerd en is 46 procent daarmee bezig; 70 procent zegt meer in specifieke applicaties hiervoor te gaan investeren in 2018.

De beschikbaarheid van functionaliteit op het gebied van supply chain visibility scoort aanmerkelijk hoger dan de 6 procent van het onderzoek door Geodis. Het verschil zit klaarblijkelijk in de definitie van visibility. Het onderzoek van Gartner gebruikt ook de termen ‘traceability’ (traceren van goederen) en ‘event management’ naast visibility. Bij daadwerkelijke End-to-End Supply Chain Visibility gaat het om een totaal overzicht over de complete keten van grondstoffen tot en met het gebruik door de eindklant.

Drie focusgebieden

End-to-End Supply Chain Visibility is op te delen in drie focusgebieden. Het eerste focusgebied betreft de keten stroomopwaarts richting de leveranciers. Bedrijven kopen materialen en onderdelen vaak wereldwijd in en besteden ook steeds meer hun productie uit. Dit leidt tot complexe leveranciersnetwerken. De meeste bedrijven kennen meestal hun directe leveranciers en zelden de daaraan leverende bedrijven. Leveranciersrisico’s en compliance issues vormen belangrijke onderdelen van visibility stroomopwaarts. Op tactisch vlak zijn de Total Landed Costs van inkomende goederen van cruciaal belang. Het zicht op inkomende materialen, onderdelen en producten is op operationeel niveau noodzakelijk. … … …

Meer lezen?

Lees nu het complete interview op iPad- of Android-tablet >>

of

neem een print-abonnement >>

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Supply Chain Magazine 6 – 2018.