PwC: ‘Kosten wegtransport in 2030 bijna gehalveerd’

goederenvervoer

De kosten voor het wegtransport zullen in 2030 met 47 procent zijn afgenomen, voornamelijk als gevolg van een reductie van de factor arbeid. Dat meldt PwC in de studie ‘The era of digitized trucking: Charting your transformation to a new business model’.

Over een paar jaar zullen transport en logistiek een ecosysteem vormen van autonoom rijdende voertuigen gestuurd door een gedigitaliseerde supply chain, schetsen de PwC-onderzoekers. De inzet van onbemande vrachtwagens wordt daarbij gecombineerd met door robots gerunde distributiecentra.

Een dergelijke gedigitaliseerde supply chain vermindert administratieve overhead, maakt inventarisaties vrijwel overbodig en dringt verzekeringskosten terug doordat foutpercentages gereduceerd worden. In totaal zijn volgens de onderzoekers daardoor op termijn besparingen tot 41 procent mogelijk in vergelijking met de huidige supply chains.

Afname van personeel in wegtransport

In de studie werd met name gekeken naar het effect van deze automatisering en digitalisering op zowel kosten als efficiency in de logistiek in de Europese Unie. De kosten voor het wegtransport zullen tegen 2030 met maar liefst 47 procent zijn teruggedrongen, concludeerden de onderzoekers. Dit is vooral het gevolg van een afname van personeelsinzet in de transport- en logistieke sector.

Voor de doorlooptijd van leveringen wordt ook een afname voorzien van 40 procent. En door toegenomen efficiëntie zal de inzet van vrachtwagens op de weg tegen 2030 78 procent bedragen, in plaats van het huidige Europese gemiddelde van 29 procent. Als gevolg hiervan zullen traditionele bedrijfsmodellen en rollen drastisch veranderen en zullen banen als die van vrachtwagenchauffeurs voor de lange afstanden en expediteurs verdwijnen, zo voorspellen de PwC-onderzoekers.