Productiebedrijven verwachten grote impact smart industry

robot

Ruim 70 procent van de Nederlandse mkb-productiebedrijven verwacht een grote impact van technologische ontwikkelingen op hun markt. Een percentage dat hoger ligt dan bij welke ondervraagde branche ook in Nederland. Dat blijkt uit de MKB Cloud Barometer 2015, een internationaal onderzoek van Exact en KPN.

Smart industry staat hoog op de agenda. Minister Kamp van Economische Zaken gaf recent nog aan dat Europa hier meer werk van zou moeten maken om de concurrentiepositie te versterken. Maar het is nog maar de vraag of productiebedrijven goed in kunnen springen op de technologische ontwikkelingen.

Voor bijna 40 procent van de ondervraagden staat innovatie in de top-3 van hun grootste sectorspecifieke uitdagingen. Ze geven hierbij aan het moeilijk te vinden betere of nieuwe producten te ontwikkelen. Personeel met technische kennis is hierbij cruciaal, maar bijna 45 procent van de bedrijven noemt het een uitdaging goed opgeleid technisch personeel te vinden. Geen enkel ander Europees land heeft hier meer moeite mee.

Interne opleidingen en trainingen

Sebastiaan de Jong, business director Cloud Solutions bij Exact, herkent dit beeld: ‘Wij zien dat veel productiebedrijven worstelen met de technologische ontwikkelingen die op de branche afkomen. Denk hierbij aan intensievere samenwerking in de keten en digitalisering van bedrijfsprocessen. Om personeel hier op voor te bereiden, zouden productiebedrijven meer moeten investeren in het faciliteren van interne opleidingen en trainingen.’

Naast innoveren en het vinden van goed opgeleid technisch personeel, ziet 45 procent van de ondervraagde productiebedrijven inzicht in kosten en voorraadbeheer als hun grootste bedrijfsopgaven. Het gebrek aan inzicht maakt het lastig om een goede verkoopprijs vast te stellen en de inkoopprijs laag te houden. Ruim 10 procent van alle contracten eindigt dan ook met een negatief eindsaldo als gevolg van een verkeerde inschatting van de kosten.

Veranderende klantbehoeften vragen daarnaast om een andere manier van werken door mkb-productiebedrijven. Bijna 60 procent geeft aan meer, maar kleinere orders te ontvangen. De levertijd van deze bestellingen is bovendien korter geworden. Uit het onderzoek blijkt dat één op de vier klanten wegloopt wanneer levering te lang duurt.

Realtime inzicht cruciaal

‘Sneller schakelen en anticiperen is een must’, aldus De Jong. ‘Het hebben van realtime inzicht in de bedrijfssituatie is daarom cruciaal voor deze bedrijven. Niet alleen in hoe de financiën er voorstaan, minstens zo belangrijk is inzicht in projectmanagement, CRM, logistiek, voorraadbeheer en planning. Zo is de bedrijfsvoering zodanig in te richten dat bedrijven aan de veranderende klantvraag kunnen blijven voldoen.’