Producent profiteert nog onvoldoende van mogelijkheden Industry 4.0

Industry 4.0

Producenten maken nog geen gebruik van de basisprincipes van Industry 4.0, zoals onderlinge operabiliteit, transparantie en decentralisatie, om dichter bij klanten, leveranciers en distributeurs te komen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Oracle. De focus lag tot op heden vooral op interne veranderingen in plaats van op het wegnemen van leveranciers-, distributeurs- en klantsilo’s.

Het onderzoek maakt duidelijk dat slechts een derde van de producenten Industry 4.0-technologieën heeft ingezet om een einde te maken aan datasilo’s binnen de complete waardeketen. Slechts 40 procent heeft een open uitwisseling van data met leveranciers en distributeurs. Voor beslissingsprocessen heeft minder dan de helft klantdata geïntegreerd en heeft slechts 45 procent leveranciers- en distributeursdata geïntegreerd.

Hoewel de meerderheid van de producenten wereldwijd geïnvesteerd heeft in Industry 4.0-programma’s, heeft maar 17 procent zijn bedrijfsmodel hierop aangepast. Slechts een kwart van de producenten heeft hierdoor meer inzicht gekregen in hoe klanten hun producten aanschaffen en gebruiken. Net iets meer dan de helft gebruikt klantdata voor input voor het ontwerpen en maken van nieuwe producten.

Bemoedigende eerste resultaten

Het onderzoek – gehouden onder 700 managers van productiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, China en de Verenigde Arabische Emiraten – liet wel bemoedigende eerste resultaten zien van producenten die intern een digitale aanpak hebben gecreëerd: 82 procent van de ondervraagden die data intern geïntegreerd hadden, profiteerde hiervan.

Peter Fleischmann, Senior Sales Director Finance & Supply Chain bij Oracle, noemt het wegnemen van interne silo’s een goed begin. ‘Maar die digitale aanpak moet zich verder uitbreiden, buiten de organisatie en door de complete waardeketen. Het gebruik van goede, onderling verbonden cloudsystemen is voor producenten de makkelijkste manier om data van leveranciers en distributeurs veilig te integreren, en om klant- en sensordata beter in te zetten om de impact van disruptieve krachten te managen.’

Resultaten vergelijkbaar met Chinese tegenhangers

De resultaten van de Europese producenten op het gebied van Industry 4.0 zijn vergelijkbaar met die van hun Chinese tegenhangers. Slechts 34 procent van de Chinese producenten heeft data van eindgebruikers en klanten geïntegreerd in het beslissingsproces; dat is minder dan het internationale gemiddelde van 43 procent. Meer dan de helft van de Chinese producenten (53 procent) geeft echter toe dat dit een gebied is waar verbetering nodig is, tegenover 43 procent wereldwijd.

Voor wat betreft de volgende stappen op weg naar Industry 4.0 geven producenten werkzaamheden op het gebied van klantgerichtheid de hoogste prioriteit om de komende drie jaar aan te pakken. De helft van hen gaat zich focussen op het wegnemen van datasilo’s en 47 procent geeft aan voor een meer open data-uitwisseling met leveranciers en distributeurs te moeten zorgen.