Process map trade compliance: bruikbare brexit-tool

trade compliance

Trade compliance, het naleven van internationale wet- en regelgeving, zou een overweging moeten zijn in elke stap van uw kernproces. Voor de meeste bedrijven zijn deze administratieve verplichtingen echter geen kernactiviteit. Hierdoor wordt het niet gemanaged als een ketenproces en krijgt het vaak niet de vereiste focus en prioriteit. Trade compliance kan enorme risico’s met zich meebrengen, maar ook grote concurrentievoordelen en kansen bieden. Wanneer dit goed wordt gemanaged, kan het bedrijven echt helpen hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken!

Trade compliance-verplichtingen zijn onderling verweven en raken verschillende afdelingen binnen de supply chain. De bijbehorende visual toont enkele van de belangrijkste elementen in trade compliance die elkaar kruisen in de supply chain. Ontdek welke processen en afdelingen allemaal nauw met elkaar zijn verweven zonder dat ze elkaar altijd kennen. Wees u ervan bewust dat dit waarschijnlijk ook voor uw organisatie geldt. Heeft u uw trade compliance-gegevens en -processen goed op elkaar afgestemd en maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden die dit kan bieden?

Praktische voorbeelden

Het bedrag aan invoerrechten (Finance) is gerelateerd aan de oorsprong van uw producten (Manufacturing). Dezelfde oorsprongsgegevens worden ook gebruikt in uw douaneaangiften en in uw exportdocumenten (Supply Chain). Als uw organisatie wereldwijd meerdere productielocaties heeft, dan liggen hier strategische kansen. Een ander voorbeeld is de HS-classificatie, een cruciaal element bij het bepalen van de invoerrechten. Met kleine wijzigingen in het productieproces (R&D) kunt u grote commerciële voordelen behalen (Sales).

Hoe leest u de visual?

De cirkel toont de belanghebbenden in de supply chain. Elke gekleurde lijn vertegenwoordigt een belangrijk trade compliance-proces. Het doolhof van lijnen laat zien hoe complex en nauw deze processen en afdelingen met elkaar zijn verbonden. Elke lijn heeft ook een begin- en eindpunt. Dit laat zien hoe de volgorde van de gehele supply chain er ‘op papier’ uitziet. In werkelijkheid kan de aanleiding voor een verandering ook halverwege het proces liggen. Is iedereen zich ervan bewust dat alle andere betrokken afdelingen (vroeger en later in de supply chain) ook geïnformeerd moeten worden over deze verandering? Kortom, het is erg moeilijk om het overzicht te behouden, te voldoen aan alle trade compliance-verplichtingen en de kwaliteit van de gegevens te waarborgen. Essentiële voorwaarden voor een handelsgerichte organisatie.

Heeft u controle over de interne trade compliance-processen binnen uw gehele supply chain?

trade compliance