Process Intelligence: vind de speld in de hooiberg

‘Rapportages geproduceerd door klassieke Business Intelligence (BI) zeggen alleen iets over de output’, meent Ricardo Passchier, Business Solutions Leader van Software AG. ‘Maar we willen ook weten waar, wanneer en hoe vaak storingen optreden in een proces en wie hiervoor verantwoordelijk is. Dan hebben we het over Process Intelligence, een aanvulling op BI.’ Passchier deed zijn uitspraken tijdens het seminar ‘Purchasing Intelligence: op weg naar businessgedreven inkoop’ in Nieuwegein op 14 april 2015.

Door Ingrid Essenburg

 

Passchier geeft het voorbeeld van een autorit van A naar B om het verschil tussen Process Intelligence en Business Intelligence te verduidelijken. ‘Aan het eind van de rit weten we hoeveel kilometers we hebben gereden en hoeveel brandstof we hebben verbruikt. Maar dat we lang in een file hebben gestaan, zien we niet terug op onze meters’, merkt Passchier daarbij op. ‘We hebben een achteruitkijkcamera nodig om de vinger op de zere plek te leggen en processen bij te sturen en gericht te verbeteren. Alleen op uitkomsten managen is niet genoeg.’

Als in een proces storingen optreden kunnen er drie dingen aan de hand zijn: het proces zelf klopt niet, het proces is verkeerd opgeschreven of gedocumenteerd, maar meestal is een proces dan niet doorlopen zoals gepland of afgesproken. ‘De snelste en effectiefste manier om te onderzoeken wat verkeerd loopt, is een proces reconstrueren. Stap voor stap nagaan wie wat heeft uitgevoerd. Dit levert snel resultaten op’, aldus Passchier.

Heineken doet dit al sinds 2008, weet hij. Met een dergelijke reconstructie kunnen organisaties bijvoorbeeld verschillen tussen afdelingen of werkmaatschappijen in kaart brengen, benchmarks uitvoeren, verbeterpotentieel hieruit afleiden en best practices definiëren.