Pleidooi voor opleiden ‘Supply Chain Professional of the future’

Supply Chain Professional of the future

Victor Verboeket pleit voor het opleiden van een ‘Supply Chain Professional of the future’. De lector Supply Chain Innovation bij Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek en leading lector van het Centre of Expertise KennisDC Logistiek deed dat in zijn op 23 juni gehouden lectorale rede ‘Boosting innovation: digitalization and co-creation towards sustainable and resilient supply chains’. Hierin beschreef Verboeket hoe hij, samen met onderwijs en bedrijfsleven, beter presterende supply chains wil ontwerpen. Zijn ultieme doel is het versterken van de Limburgse logistieke sector door kennis en talent te ontwikkelen, onder meer door het opleiden van zo’n ‘Supply Chain Professional of the future’.

Het is volgens Verboeket een paradox dat de materiële welvaart de laatste decennia enorm is toegenomen doordat de focus is komen te liggen op zo goedkoop mogelijke productie, terwijl de logistieke ketens die zorgen voor deze materiële welvaart zeer belastend zijn voor ons milieu. ‘Bovendien zijn deze ketens lang, complex en kwetsbaar voor verstoringen. Innovatieve technieken kunnen ons ondersteunen om de transitie naar duurzamere en veerkrachtigere supply chains – en daarmee een betere samenleving – te maken.’

Zo kunnen volgens de lector in de toekomst de schoenen ‘made in China’, door robots in Europa geproduceerd worden. En Internet of Things en data science kunnen zorgen voor transparantie in de keten, waardoor de vrachtwagens die deze schoenen vervoeren efficiënter worden ingezet. ‘Liever nog worden via Artificial Intelligence automatisch modaliteiten gepland, bijvoorbeeld de veel minder milieubelastende binnenvaart.’

Snel mobiel internet kan volgens Verboeket ook zorgen voor een netwerk met autonoom rijdende vrachtauto’s, waardoor het tekort aan vrachtwagenchauffeurs wordt opgelost. Bovendien kunnen ze ’s nachts rijden, waardoor ze het personenvervoer minder verstoren en bovendien minder waterstof verbruiken.

Fontys for Society

Het Fontys Centre of Expertise KennisDC Logistiek speelt een prominente rol in de nieuwe strategie van Fontys, genaamd Fontys for Society. Al sinds 2014 is het KennisDC Logistiek onderdeel van het gelijknamige landelijke Centre of Expertise. Daarin werkt Fontys samen met zes andere hogescholen en verschillende beroepsverenigingen. Samen pakken ze de ‘wicked problems’ van de toekomst aan.

‘Om de transitie naar duurzame en veerkrachtige supply chains te maken, zullen young professionals opgeleid moeten worden die fundamenteel anders denken dan nu. Young professionals die kritisch zijn en zelf in staat om kennis en methodes te zoeken die relevant zijn om problemen waarvan wij nu nog geen weet hebben op te lossen. Kortom: wij moeten studenten opleiden met een onderzoekende houding. Fontys for Society biedt ons hiervoor een geweldig kader, immers: onderwijs en onderzoek gelijkwaardig gepositioneerd’, aldus Verboeket.