Plasticrecyclingfabriek Pryme krijgt kapitaalinjectie van €13 miljoen

Pryme

Een internationaal consortium investeert een kleine 13 miljoen euro in de eerste reyclingfabriek van Pryme. De fabriek – gelegen in de haven van Rotterdam – moet nog dit jaar in gebruik worden genomen. Het is de bedoeling dat er jaarlijks 40.000 ton plastic afval wordt omgezet in pyrolyse-olie, als alternatief voor aardolie. De eerste klanten hebben zich ook al gemeld: Shell en LyondellBasell.

Infinity Recycling, Invest-NL en LyondellBasell zorgen samen voor een kapitaalinjectie van bijna 13 miljoen euro in Pryme. Deze innovatieve plasticrecycler ontwikkelde een nieuwe, kosteneffectieve manier om gebruikt plastic op grote schaal te recyclen tot pyrolyse-olie die geschikt is voor de chemische industrie. Met de investering van het consortium kan Pryme haar pyrolysetechnologie verder ontwikkelen. Het bedrijf heeft bovendien plannen om in 2025 een tweede, nog grotere fabriek te bouwen.

10 miljoen ton plastic afval in Europa voor Pryme

In Europa alleen al is er ruim 10 miljoen ton plastic afval beschikbaar dat het Rotterdamse bedrijf kan verwerken. Met de 40.000 ton die de eerste fabriek inzamelt en verwerkt, verwacht Pryme jaarlijks 92.000 ton aan CO2-uitstoot te kunnen besparen. De voor dit proces benodigde energie wordt uit hernieuwbare bronnen gehaald. Invest-NL noemt de recyclingmethode van Pryme van cruciaal belang voor het aanpakken van juist díe onderdelen van de plasticafvalstromen die niet via mechanische technologieën kunnen worden gerecycled.

Pyrolyse-olie voor productie van circulaire chemische producten

Shell wil de pyrolyse-olie van Pryme gebruiken in zijn krakers in Moerdijk en het Duitse Rheinland om er circulaire chemische producten van te maken. Nafta bijvoorbeeld, een voor de chemische industrie belangrijke grondstof. Ook vanuit de tweede fabriek zal Pryme producten aan Shell leveren. Het bedrijf tekende al in oktober 2021 een overeenkomst met Shell voor het leveren van pyrolyse-olie. De verwachting was toen nog dat de fabriek in Rotterdam eind 2022 klaar zou zijn. LyondellBasell, dat behalve investeerder ook toekomstig klant is van Pryme, gaat de pyrolyse-olie toepassen in haar processen in een nieuwe hub in Keulen.