Paul Iske van Instituut voor Briljante Mislukkingen spreker op inNOWvate

Paul Iske

Ook de tweede keynote-spreker voor inNOWvate is bekend: Paul Iske, oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, dat begrip kweekt voor de complexiteit van innovatie en ondernemen. Het door Supply Chain Media georganiseerde inNOWvate vindt plaats op 24 mei in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Bezoekers kunnen op dit interactieve evenement over innovatie in de supply chain leren hun eigen ideeën werkelijkheid te maken.

Paul Iske was tot medio 2015 als Chief Dialogues Officer verbonden aan ABN-Amro, waar hij verbindingen legde om daarmee mogelijkheden voor innovatieve en duurzame waardecreatie te realiseren. Momenteel is hij hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich hier vooral bezig met diensteninnovatie en sociale innovatie, met als specialiteit ‘combinatorische innovatie’.

In een artikel in Academy Magazine legt Iske uit dat denkers en ervaringsdeskundigen uit een brede verzameling van disciplines met elkaar in dialoog moeten om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Wanneer het eigen intellectueel kapitaal gecombineerd wordt met dat van anderen binnen en buiten de organisatie ontstaat een groepsproces dat leidt tot nieuwe vormen van waardecreatie. Dit proces is omgekeerd aan dat bij open innovatie, dat gericht is op het binnenhalen van kennis om geïdentificeerde problemen op te lossen. Een goed voorbeeld van combinatorische innovatie is Senseo van Philips en Douwe Egberts.

Bij combinatorische innovatie is het startpunt dus hoe mensen waarde kunnen creëren door het combineren en toepassen van gezamenlijke kennis. Met inNOWvate, waar innovaties centraal staan en waar 250 bezoekers worden verwacht, borduurt Supply Chain Media voort op dit gedachtengoed. Het nieuwe evenement biedt een goed podium voor bezoekers om ideeën en praktijkervaringen te delen. Wellicht ontstaan hierdoor nieuwe vormen van waardecreatie.

Briljante mislukkingen

Iske zal in zijn keynote overigens vooral spreken over briljante mislukkingen, die nauw verwant zijn aan innovaties. Als onderzoeker of ondernemer probeer je iets, terwijl je niet altijd weet wat eruit komt. Sommige bijkomstigheden blijken heel positief van aard. Het meest bekende voorbeeld is wellicht viagra, een succesvol medicijn tegen erectiestoornissen. Pfizer wilde een medicijn ontwikkelen tegen angina, pijn op de borst en hoge bloeddruk. De farmaceut investeerde zes jaar lang in onderzoek, maar het mocht niet baten. Wel meldden patiënten erecties en hernieuwde potentie als bijeffecten. Met een rappe aaneenschakeling van dit soort voorbeelden en praktijksituaties laat Iske zien dat het helemaal niet erg is om te falen.

Naast de bijdrage van Iske staat ook een keynote van Fons Trompenaars op het plenaire programma. Trompenaars gaat in op de cultuur van creativiteit en innovatie en wat ervoor nodig is om een cultuur te scheppen waarin individuele creativiteit de ruimte krijgt en zelfs kan groeien. Verder kunnen supply chain professionals met eigen ogen de nieuwste technologieën bekijken. Uit heel Europa zijn tien aansprekende startups met innovatieve oplossingen voor de supply chain geselecteerd die zich gedurende de dag presenteren. In interactieve break-out-sessies zullen aanbieders van supply chain-oplossingen deelnemers op de hoogte brengen van hun innovatieve oplossingen en het gebruik in de praktijk.

Daarnaast presenteren de kandidaten van de jaarlijkse Supply Chain Professional-verkiezing zich deze dag aan het publiek. Ze zullen hun visie op supply chain-strategie en de rol van innovatie delen en een voorbeeld geven van een innovatief supply chain-project binnen hun bedrijf. Bovendien zullen oud-winnaars van de verkiezing Supply Chain Professional hun ervaringen met innoveren uitwisselen en met elkaar in discussie gaan over de succesvoorwaarden.