Patronen herkennen in het order-to-cash-proces

Software AG maakt iKnow, een oplossing die realtime inzicht geeft in het order-to-cashproces, nu ook beschikbaar in Nederland. ‘Er ontstaat niet alleen zicht op het end-to-end supply chain-proces, maar het geeft ook de mogelijkheid om patronen te herkennen en te voorspellen waar het mogelijk fout gaat’, zegt Ricardo Passchier, senior manager Business Development, Benelux & Nordics.

Er zijn veel overdrachtsmomenten tussen softwaresystemen en personen die tot fouten in de orderstroom kunnen leiden. Bij bijvoorbeeld een wijziging in een order, kan het voorkomen dat door een vertraging in de informatiestroom of gebrekkige synchronisatie tussen systemen de wijziging niet tijdig is doorgespeeld, waardoor een order niet compleet, niet op tijd en/of conform specificaties bij de klant wordt afgeleverd. ‘Transactionele systemen zoals ERP ondersteunen de uitvoering van bedrijfsprocessen, maar tonen niet het verloop en functioneren ervan. De data bevinden zich in verschillende silo’s en de samenhang tussen deelprocessen ontbreekt’, verklaart Passchier.

Software AG legt met iKnow een laag over de transactionele systemen heen, zodat end-to-end zicht ontstaat op de orderstroom. ‘Je loopt met enkel dit inzicht echter nog steeds achter de feiten aan. Wat we er dus nog aan toevoegen, is patroonherkenning.  Wat ligt er ten grondslag aan deze problemen? Is het een bepaalde leverancier die steeds afwijkend gedrag vertoont? Is het een bepaalde periode waarin er steeds een piek is? Door de oorzaak van de afwijking te achterhalen, kunnen bedrijven proactief inspelen op dreigende verstoringen. Dit geeft tegelijkertijd goede argumentatie richting afnemers voor een beter verwachtingsmanagement en het tegemoetkomen aan service levels. Deze verhoogde responsiviteit en betrouwbaarheid leiden uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.’

Meer informatie: www.softwareag.nl/iknow