Pandemie-paradox

mierenhoop

De corona-pandemie zorgt voor een interessante paradox. De lockdown heeft bij tal van directeuren en managers voor een bredere blik op hun bedrijf en de wereld gezorgd. Tussen de talloze digitale meetings in Zoom of Microsoft Teams door maken veel CEO’s even een rondje door de tuin of een wandeling in de buurt; een mooi moment voor reflectie en bezinning. Ook worden tijdens de lockdown oude hobby’s opgepakt of nieuwe begonnen; zo ben ik zelf de afgelopen weken gestart met tekenen en aquarelleren in ons tuinhuis.

Ook hebben CEO’s in veel gevallen de frequenties van interne ‘town hall meetings’ met medewerkers opgevoerd van maandelijks naar minimaal wekelijks. En managers hebben nu veel meer contact met toeleveranciers en klanten dan vóór de crisis. Ze zijn niet langer ontzettend veel tijd kwijt met reizen, en in de digitale vergaderingen komen deelnemers sneller ‘to the point’ en zijn beslissingen vlugger genomen.

De coronacrisis heeft bedrijven ook creatief gemaakt. Een supply chain-directeur bij een Amerikaanse producent van medische apparatuur vroeg zich in ons telefoongesprek af hoe zijn bedrijf de wendbaarheid en het snel kunnen leveren ook ná de crisis vast zou kunnen houden. Deze creativiteit van het bedrijf is vooral gericht op de operationele uitvoering op de korte termijn.

Pandemie accelerator voor digitalisering

De blik van bedrijven moet echter ook weer naar de langere termijn. In een rondgang onder Nederlandse supply chain-directeuren door dit magazine blijkt dat Covid-19 duidelijk een accelerator is voor de al in gang gezette digitalisering. Een supply chain-directeur mailde me laatst met de vraag naar innovatieve softwareleveranciers om de communicatie met leveranciers te verbeteren. Een concreet strategisch voorbeeld.

Het grote probleem is dat je voor echte innovaties op zoek moet naar nieuwe, onverwachte combinaties, bijvoorbeeld bij netwerkbijeenkomsten. Dergelijke inspirerende bijeenkomsten, zoals ook ons eigen inNOWvate Supply Chain Event, kunnen en mogen begrijpelijkerwijs niet doorgaan tijdens een lockdown. De pandemie dwingt tot innovatie, maar verhindert dit tegelijkertijd. Nog een pandemie-paradox.

Martijn Lofvers, Chief Trendwatcher Supply Chain Media
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl