Pakhuizen hebben forse voorraad kaas op de planken

De melkquota zijn nog maar net afgeschaft of de Nederlandse pakhuizen liggen al tjokvol kaas. Een overschot aan melk drukt momenteel de zuivelprijzen en vermoed wordt dan ook dat producenten de kaas op de planken laten liggen in afwachting van hogere prijzen. Dat bericht het FD van 6 augustus 2015.

Al maanden wordt er meer kaas geproduceerd dan er verkocht wordt, beaamt een woordvoerder van kaasexporteur Gestam. Vorig jaar kreeg het bedrijf uit Edam een nieuw pakhuis, waardoor de opslagcapaciteit toenam van vijfhonderd naar ruim achthonderd ton. Desondanks liggen de planken vol. ‘Wij hebben onze opslagcapaciteit volledig benut, maar overal in Nederland liggen de pakhuizen redelijk vol’, aldus de Gestam-woordvoerder.

Het verhaal wordt bevestigd door A-Ware, dat jaarlijks meer dan een miljard euro omzet met de productie, verwerking en opslag van kaas. Operationeel directeur Robert van Ballegooien meldt dat ook bij hen de vrije opslagcapaciteit weg is. ‘Wij zijn een grote speler in de opslag en rijping van kaas, zowel voor onszelf als voor anderen. De langlopende afspraken worden natuurlijk gerespecteerd, maar als je nu nog ruimte zoekt, sta je voor een gesloten deur.’

Afschaffing melkquotum

Sinds begin april het melkquotum werd afgeschaft, daalde met de melkprijs ook de prijs van kaas. En fors ook. Inmiddels lijkt de prijs wat te stabiliseren, wat kan duiden op een toekomstige prijsstijging. Maar de Europese zuivelbranche is niet optimistisch over een snel herstel van de prijzen. Zo werd recent nog melkpoeder geveild voor een prijs die 10,3 procent lager lag dan half juli het geval was.

Nederland is de grootste kaasexporteur binnen Europa. De export omvat ongeveer 60 procent van de totale Nederlandse kaasproductie; goed voor 7,3 procent van de wereldwijde export. Door het afschaffen van de melkquota in Europa wordt er meer melk geproduceerd en daardoor ook meer kaas. De hogere melkproductie heeft lagere prijzen tot gevolg. Doordat de prijzen van kaas gelijke tred houden met die van melk, dalen deze eveneens.