Overzicht mindmaps Supply Chain Magazine

Overzicht mindmaps Supply Chain Magazine

Overzicht mindmaps Supply Chain Magazine

Sinds 2011 ontwikkelt Supply Chain Magazine in samenwerking met partners mindmaps met praktische thoughts, tools, tips en tricks. De mindmaps zijn handig om overzicht te creëren in complexe materie. Ze kunnen dienen als checklist of als discussiestuk wanneer een bepaald onderwerp in een vergadering wordt geadresseerd. Onderstaand een overzicht van de gepubliceerde mindmaps inclusief link naar de gratis download.

Mindmaps hebben in de basis een redelijk vrije opzet. De mindmaps van Supply Chain Magazine hebben een vaste structuur in de vorm van een simpele matrix. In het vak linksbovenaan staan de markttrends: welke markttrends hebben een relatie met het onderwerp van de mindmap? Vervolgens staat in het vak rechtsboven wat de impact van deze trends op het bedrijf is.

Deze gevolgen voor een bedrijf leggen een bepaalde druk op de operatie, weergegeven in het vak rechtsonder: welke uitdagingen voor de supply chain veroorzaakt deze impact? Tot slot komen in het vak linksonder de oplossingen: wat zijn de mogelijke supply chain-verbeteringen? Deze oplossingen sluiten aan bij de oorspronkelijke markttrends en maken verbinding met toeleveranciers, afnemers en andere externe partijen.

De mindmaps vormen zo een discussiestuk dat ervoor zorgt dat de richting van het bedrijf en de individuele bijdragen van afdelingen duidelijk zijn.

Laatste update: 14 december 2017

Gepubliceerde Nederlandstalige mindmaps in de periode 2011-2017

Gepubliceerde Engelstalige mindmaps* in de periode 2011-2017

* Publicatie in Supply Chain Movement