Optimale financiering van de keten

Werkkapitaal is schaarser dan ooit. Dit leidt tot voortdurende druk op betalingstermijnen en voorraden. Voor leveranciers betekent dit meer geldbeslag in voorraden en langer wachten op geld, met liquiditeitsproblemen als gevolg. Rabobank speelt hierop in met de oplossing Supplier Finance, ook wel reverse factoring genoemd. ‘We zien momenteel een verhoogde focus op dit product bij de bedrijven’, zegt Wouter Sleegers van Rabobank.

Supply chain finance is een verzamelbegrip voor verschillende financieringsoplossingen om de beschikbaarheid en kosten van werkkapitaal binnen een afnemer- leverancierrelatie te optimaliseren. Met Supplier Finance, geschikt voor grote bedrijven met hoge inkoopvolumes, kan er extra liquiditeit in de keten worden  gecreëerd.

De debiteur zet samen met de bank een programma op waarbij facturen van leveranciers snel worden beoordeeld en geaccordeerd. Op basis van de geaccepteerde factuur geeft de bank de leverancier een mogelijkheid om de openstaande factuur versneld te innen. Deze vooruitbetaling door de bank gebeurt op basis van de kredietwaardigheid van de afnemer, vaak een grote speler, zodat de kosten laag blijven. Werkkapitaal wordt daardoor goedkoper.

Naast Supplier Finance is er bij Rabobank momenteel ook een verhoogde vraag naar Structured Inventory Products, een vorm van voorraadfinanciering. ‘Bij Structured Inventory Products wordt de bank eigenaar van de goederen. We kopen dan de commodities, bijvoorbeeld graan of cacao, in opdracht van een marktpartij, die dan bijvoorbeeld als voordeel heeft dat de goederen een tijdlang niet op de balans staan’, aldus Sleegers. In totaal omvat het supply chain financeportfolio van Rabobank veertien producten. Andere voorbeelden zijn Receivable Finance (factoring en securitization), Export Finance, (Discounted) Letter Of Credit en Borrowing Base Finance.