Onzekerheid vraagt om ‘continuous design’ met digital twins

digital twin

De meeste bedrijven beschikken over kostenefficiënte supply chains die ooit zijn ontworpen voor een wereld die ondertussen drastisch is veranderd. Met als resultaat dat supply chain professionals niets anders doen dan brandjes blussen. Tijdens Webinar Wednesday pleitten Coupa Software en logistiek dienstverlener Ahlers voor een digital twin waarmee de supply chain voortdurend kan worden aangepast of bijgesteld. ‘Bedrijven hebben behoefte aan continuous design.’

Door Marcel te Lindert 

In het voorjaar van 2020 ontving een producent van koelvloeistoffen opeens hoge boetes. Die waren afkomstig van een autofabriek in Antwerpen, die problemen in de productie zag ontstaan omdat de benodigde koelvloeistof te laat arriveerde. Wat was het probleem? De vrachtwagens met koelvloeistof stonden vast bij de grensovergangen in Europa, wat leidde tot enorme vertragingen. ‘Voor dit bedrijf hebben we een relatief eenvoudige digital twin gebouwd. Daarmee kon het supply chain-team simuleren wat de impact is van vertragingen op de kosten en de servicegraad in de autofabriek’, vertelt Miguel van Asch, hoofd data & analytics bij logistiek dienstverlener Ahlers.

Ahlers beschikt over een team van tien specialisten dat digital twins inzet om supply chains te analyseren en optimaliseren. De producent van koelvloeistoffen deed een beroep op dit team om deze ene stroom richting Antwerpen te onderzoeken. Van Asch: ‘De digital twin liet zien op welke locaties in de fabriek het bedrijf extra buffervoorraad moest aanleggen om de servicegraad overeind te houden. Daarnaast heeft het een extra faciliteit voor het lossen van vrachtwagens gebouwd, zodat niet onnodig tijd verloren zou gaan als een vrachtwagen daadwerkelijk te laat arriveerde. Dankzij deze ingrepen is het bedrijf erin geslaagd nieuwe boetes te voorkomen.’

Moeite met aanpassen

Dit voorbeeld is niet uniek. Alle supply chains die zijn ontworpen met kostenefficiëntie als uitgangspunt, hebben moeite om zich aan te passen in deze onzekere tijden. ‘De afgelopen vijfentwintig jaar ging het alleen maar over meer doen met minder. We hebben de bezettingsgraad van productielijnen verhoogd en de voorraadniveaus in warehouses verlaagd. Daardoor beschikken we over uiterst efficiënte supply chains. Die functioneren prima zolang de wereld voorspelbaar is, maar daarvan is nu geen sprake meer’, vertelt Matt Tichon, vice president industry strategy bij Coupa Software.

Coupa is sinds een jaar de nieuwe eigenaar van Llamasoft, leverancier van een tool voor supply chain network design. Vroeger gebruikten bedrijven deze tool om misschien eens in de vijf jaar hun supply chain opnieuw in te richten, maar dat is allang niet meer voldoende. ‘Supply chain professionals zijn de allerbesten in het blussen van brandjes. Die brandjes ontstaan omdat hun supply chain ooit is ontworpen voor een wereld die ondertussen allang is veranderd’, aldus Tichon, die pleit voor continuous design. ‘Bedrijven hebben behoefte aan een levend model, ofwel een digital twin, waarmee ze voortdurend kunnen toetsen of hun supply chain nog relevant is.’

Aanpassen van logica

Bij continuous design gaat het niet alleen om grote vraagstukken zoals de optimale locatie van fabrieken of het uitbreiden van het aantal warehouses. ‘Integendeel’, stelt Tichon. ‘Vaak gaat het alleen over aanpassen van de logica die bepaalt hoe goederen door de supply chain stromen. Of over het neerleggen van extra buffervoorraden op bepaalde locaties. Neem de foodservice-specialist die met behulp van onze tool opnieuw heeft doorgerekend welk restaurant het beste vanuit welk distributiecentrum kan worden beleverd. Daardoor is het gelukt om 19 procent distributiecapaciteit vrij te maken, wat het bedrijf in staat stelt om verder te groeien.’

Nu de disrupties elkaar steeds sneller opvolgen, is de inzet van een digital twin alleen nog maar relevanter geworden. Wat kost het bijvoorbeeld om voor een bepaald materiaal of onderdeel een tweede leverancier aan te houden? En worden die kosten gerechtvaardigd door de extra weerbaarheid die de supply chain daarmee verkrijgt? Tichon: ‘Zelfs een simpele kanaalverschuiving kan al een heel grote disruptie zijn. Denk aan alle mensen die na uitbraak van de pandemie opeens besloten om hun boodschappen vanuit huis te doen. Nog steeds kloppen bedrijven bij ons aan omdat ze eenmalig hun supply chain tegen het licht willen houden. Als we daarover met ze doorpraten, ontdekken ze al snel dat ze zelf de competenties daarvoor in huis willen halen. Waarom? Omdat de wereld zo snel verandert.’

Supply chain wordt zichtbaar

Van Asch geeft nog een argument voor gebruik van een digital twin: de mogelijkheid om de supply chain zichtbaar te maken voor andere afdelingen, zoals Commercie of Financiën. ‘Bij het ontwerpen van een supply chain neem je heel veel beslissingen die impact hebben op andere afdelingen. Die moet je daarbij betrekken. Als Commercie zegt binnen 24 uur te willen leveren, kun je met de digital twin laten zien wat daarvan de consequenties zijn. De knelpunten worden direct zichtbaar. Dat maakt het tastbaar.’ Tichon beaamt dat. ‘De CFO, CCO en hoofd R&D zijn allemaal stakeholders. Als je die weet te winnen, wordt de operatie nog efficiënter en gemakkelijker en wordt nog meer waarde gegenereerd voor de klanten.’

Een ander argument is de toegenomen rekenkracht en de snel groeiende mogelijkheden op het gebied van artificiële intelligentie en machine learning. ‘Dat maakt het mogelijk om supply chains real-time te optimaliseren. Bovendien kunnen we de digital twin veel completer maken, bijvoorbeeld door externe data over het weer en verkeer toe te voegen. Je kunt eenvoudig beginnen met een digital twin op basis van interne data en steeds een stap verder gaan door externe databronnen toe te voegen’, legt Van Asch uit.

Drijvende voorraad

Zowel Van Asch als Tichon bespreken meer toepassingen van digital twins. Zoals de toepassing van een Belgische bakstekenfabrikant die worstelde met de congestie op de wegen rondom Antwerpen en Brussel. Het kostte chauffeurs steeds meer moeite om op tijd te leveren op bouwlocaties in de stad. ‘We hebben alternatieve oplossingen onderzocht, zoals vervoer via het water in plaats van de weg, aangevuld met cityhubs voor op- en overslag. Daardoor is de cost-to-serve met 10 procent gedaald. De CO2-uitstoot is zelfs met 25 procent verminderd.’

Tichon noemt een leverancier van medische hulpmiddelen, die na uitbraak van de pandemie de vraag op het gebied van beademingszorg zag toenemen en op het gebied van chirurgische ingrepen zag afnemen. Daardoor liepen de voorraden in de Europese warehouses op. ‘Het bedrijf was gewend om alles standaard met luchtvracht van Amerika naar Europa te transporteren. Op basis van inzichten uit de digital twin is besloten daarvan af te stappen. Daardoor bespaart het bedrijf flink op kosten, terwijl de warehouses minder vollopen. De containerschepen fungeren nu als drijvende voorraad.’

App met drie knoppen

Het gebruik van Coupa’s digital twin is gemakkelijker geworden. Gebruikers hoeven niet in data science gepromoveerd te zijn om een simulatie te kunnen draaien. ‘Bovendien kunnen we apps bouwen met misschien drie knoppen waaraan gebruikers kunnen draaien. De digital twin rekent op de achtergrond uit wat daarvan het effect is. Daarvoor hoeft de gebruiker echt niet de hele digital twin te managen’, stelt Tichon.