Onduidelijke regelgeving belemmert pick-up-points

Gemeenten worstelen met het fenomeen pick-up-points (pup’s). In bestemmingsplannen blijkt hier geen plaats voor te zijn. Vaak bestaat er ook twijfel over de vraag of het hier gaat om detailhandel of een logistieke activiteit. Regelgeving belemmert zo de ontwikkeling van innovatie in de retail, menen advocatenkantoor Lexence en Bureau Stedelijke Planning.

Pick-up-points – plaatsen waar een consument zijn online bestelde goederen kan afhalen – zijn doorgaans te vinden op gemakkelijk te bereiken plaatsen, zoals langs de snelweg of op bedrijventerreinen. Ze zijn het gevolg van ‘blurring’, de ontwikkeling in de foodretail en foodservice waarin de grenzen tussen beide gebieden vervagen. De regelgeving blijft echter achter bij deze ontwikkeling, concluderen Lexence en Bureau Stedelijke Planning na een gezamenlijk onderzoek.

‘De ruimtelijke ordening in Nederland kent stringente definities van bijvoorbeeld detailhandel, horeca en logistiek’, zegt Michael Klijnstra, partner bij Lexence. ‘Dit betekent dat mengvormen van deze bestemming, blurring, niet zijn toegestaan.’

Rechtbank

Op bedrijventerreinen is over het algemeen geen detailhandel toegestaan. Wel is er meestal ruimte voor diverse typen bedrijven. Volgens Klijnstra wordt dan vaak gewerkt met een bestemming ‘bedrijven’ en vervolgens doorverwezen naar een Standaard Bedrijfsindeling-lijst, waarop toegestane bedrijfssoorten staan opgesomd. Klijnstra: ‘Daarop komen meestal ook logistieke bedrijven voor. Het is alleen de vraag of een pup een logistiek bedrijf is.’

De rechtbank in Oost-Brabant oordeelde in 2014 dat het bij een pup om detailhandel gaat, omdat er daadwerkelijk goederen worden geleverd. ‘Een pup kan dus niet zomaar worden gerealiseerd op een bedrijventerrein als detailhandel daar expliciet verboden is’, zegt Klijnstra. ‘Ook niet als op hetzelfde bedrijventerrein wel plaats is voor distributiecentra. Om een pup toch te realiseren, zal dus medewerking van de gemeente nodig zijn. Maar als deze niet wil meewerken, houdt het op.’

Download het rapport>>