Onderzoek naar rol cultuur in supply chain management

Hoewel supply chain professionals het belang van een goede bedrijfscultuur onderschrijven, besteden ze in de praktijk maar weinig aandacht aan dit aspect. Reden voor BLMC, Nyenrode Business Universiteit en Universiteit Twente om een onderzoek te starten naar de manier waarop cultuur een rol speelt in supply chain management. De onderzoekers willen inzichtelijk maken welke cultuuraspecten bepalend zijn voor succesvol supply chain management.

 

 

De wetenschap onderscheidt vier verschillende typen organisatieculturen. In de mensgerichte cultuur staat het ‘wij’-gevoel en teamwork centraal, terwijl een beheersgerichte cultuur vaak wordt gedomineerd door procedures en regels. In een innovatieve cultuur worden medewerkers gestimuleerd om creatief en flexibel te zijn, terwijl in een resultaatgerichte cultuur de focus ligt op productiviteit, winst en versterking van de concurrentiepostie. ‘Dit zijn extremen, dus in de praktijk zal binnen elk bedrijf een mix van verschillende organisatieculturen bestaan waarbij er één dominant is. Wij willen achterhalen welke mix leidt tot de beste prestaties op het gebied van supply chain management’, stelt onderzoeker Maarten Snijders van Universiteit Twente.

S&OP-KriekOndanks dat veel supply chain professionals de urgentie van een goede bedrijfscultuur onderschrijven, wordt er vooralsnog weinig nadruk gelegd op de rol van cultuur in supply chain management. Snijders: ‘Als verschillende afdelingen of organisaties met verschillende culturen gaan samenwerken, ontstaat een nieuwe cultuur. Veel supply chain professionals zijn zich daarvan niet bewust. Ze kunnen misschien meer bereiken, als ze meer rekening houden met de dominante cultuur van de andere afdeling of organisatie.’

Lijm

Cultuur wordt ook wel de ‘lijm’ genoemd die zorgt voor onderlinge verbinding in een organisatie. Deze lijm bepaalt in grote mate het succes van samenwerking binnen en tussen organisaties. Volgens Snijders wordt vooral in bestaande planning frameworks, zoals bij Sales & Operations Planning, de rol van cultuur vaak genegeerd. Snijders vraagt zich hardop af als cultuur de lijm is die bepalend kan zijn voor het succes van supply chain management, welke lijm dan nodig is.

Het onderzoek, in de vorm van een online vragenlijst, probeert in beeld te brengen wat de belangrijkste cultuurgebonden ‘succesfactoren’ zijn. Supply chain professionals die de enquête volledig invullen, ontvangen na afloop van het onderzoek een samenvatting met de belangrijkste resultaten. Daarnaast worden onder de deelnemers tien waardebonnen ter waarde van € 50,- verloot.

>> Neem deel aan het onderzoek