Onderzoek naar haalbaarheid van hyperloop-netwerk in Nederland

hyperloop

Nederland is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een hyperloop-netwerk voor vracht. Een pilotroute in de Randstad zou een eerste stap moeten zijn op weg naar een pan-Europees emissieloos netwerk. Het netwerk moet het mogelijk maken goederen per capsule in slechts een paar uur via een buizenstelsel door Europa te sturen; verzending wereldwijd zou zo een kwestie van enkele dagen zijn.

Overheidsinstanties en bedrijven willen nu gezamenlijk de mogelijkheden verkennen voor een cargoloop tussen belangrijke hubs in Noord- en Zuid-Holland. Dat legden de partijen eerder deze week vast in een convenant. Doel is de problemen in kaart te krijgen en oplossingen te bieden waarmee ook stedelijke gebieden elders in Europa worden geconfronteerd. Zo moet de weg geëffend worden voor investeringen in een hyperloop-infrastructuur over het hele continent. De aan het onderzoek deelnemende partijen maken deel uit van of zijn betrokken bij Nederlands grootste exportindustrieën.

De focus ligt op de drukke goederencorridor tussen de regio’s Rotterdam en Amsterdam. Het verbinden van producenten, handelaren, afnemers en logistieke knooppunten op deze corridor met een hyperloop biedt de mogelijkheid om transport met bestaande modaliteiten drastisch te verminderen en de snelheid en betrouwbaarheid van leveringen aanzienlijk te vergroten. De cargoloop kan zo de fileproblematiek terugdringen en onderhoudskosten van de bestaande infrastructuur verminderen. Ook helpt het systeem de uitstoot van CO2 in de Randstad te verlagen.

Hyperloop de toekomst van transport

Het principe van een hyperloop is gebaseerd op een lageluchtdrukbuis van circa 2 meter doorsnee die zowel boven- als ondergronds gerealiseerd kan worden. Boven een rail in die buis zweven – door middel van magneten – elektrisch aangedreven capsules. Er kunnen snelheden bereikt worden tot wel 700 km per uur. Volgens het Hyperloop Development Program (HDP) is deze duurzame manier van transport de toekomst. En niet alleen voor vracht, maar – op termijn – ook voor passagiers. Voor een cargoloop is wel een kleinschaliger infrastructuur vereist dan voor het passagierssysteem, met minder veiligheidsvraagstukken ook.

Op dit moment worden met name grote voordelen gezien voor de versindustrieën, zoals de groente-, fruit- en sierteelt. Rik Roeske, projectleider van de cargo-hyperloop: ‘Deze samenwerking is een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze nieuwe modaliteit, waarmee we straks in staat zijn om vaker, verser en vlugger te leveren tegen een lager tarief. We kunnen goederen gaan vervoeren met een snelheid die zeer concurrerend is met vrachtwagens, met frequentere en kleinere zendingen. Dat geldt vanzelfsprekend niet enkel voor het Nederlandse bedrijfsleven, ook vele andere markten, zoals de e-commerce en farma wereldwijd, zijn gebaat bij een dergelijk netwerk.’

hyperloopGamechanger voor de transportsector

‘De hyperloop is een gamechanger voor de transportsector’, oordeelt ook econoom en lector Stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel. ‘Net als de container uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het concurrentievermogen van regio’s zal veranderen. Nederland moet daar nu als logistieke mainport van Europa op inspelen.’