Onderweg naar een zelfsturende supply chain

zelfsturende supply chains

Nieuwe technologieën zoals artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) geven een nieuwe impuls aan Sales & Operations Planning. Gebruik van externe data en scenarioplanning bieden nog meer houvast bij het afstemmen van vraag en aanbod. Een toekomst met autonoom opererende, zelfsturende supply chains ligt in het verschiet.

Door Marcel te Lindert

Out-of-stocks kan Merck zich niet veroorloven. Wereldwijd vertrouwen patiënten met kanker, diabetes en hartklachten op de medicijnen van het farmaceutische bedrijf. ‘Kwaliteit en service zijn extreem belangrijk. Ons service level is erg hoog: rond de 99 procent’, vertelt Christophe Revirron, chief of staff van de IT-afdeling van Merck Healthcare.

Verantwoordelijk voor dat hoge service level is een supply chain met tientallen productielocaties in de hele wereld. Die maken duizenden verschillende producten, variërend van poeders en pillen tot vloeistoffen. Het managen van de complexiteit is een blijvende uitdaging. ‘Natuurlijk kunnen we hier en daar voorraden reduceren en kosten verlagen. Maar dat zijn niet de trade-offs die we maken. Onze beslissingen zijn voornamelijk gericht op het maximaliseren van de service levels, zodat alle klanten en patiënten altijd worden beleverd als dat nodig is. Het streven naar lagere kosten of voorraden mag niet ten koste gaan van onze patiënten’, benadrukt Revirron.

Zelfsturende supply chain Merck

Om de besluitvorming te verbeteren, heeft Merck een autonome, zelfsturende supply chain opgezet. Dat betekent in de praktijk dat manuele aanpassingen aan de demand en supply planning beperkt blijven tot een minimum. Revirron maakt graag de vergelijking met een zelfsturende auto. Die laat zich niet afleiden, volgt altijd de verkeersregels, heeft een hogere reactiesnelheid en veroorzaakt daardoor minder ongelukken dan een auto waar een mens achter het stuur zit.

Op dezelfde manier levert een zelfsturende supply chain betere prestaties op dan een supply chain waar alleen mensen aan de knoppen zitten. ‘Dat begint al met de forecast. Een forecast op basis van machine learning is altijd beter dan een forecast die is opgesteld door louter mensen. Natuurlijk zal die forecast niet altijd goed zijn, maar wel minder fout. Zeker bij productgroepen met hoge volumes en hoge volatiliteit. Hoe meer mensen input geven aan de forecast, hoe onnauwkeuriger die wordt’, aldus Revirron.

Beschikbaarheid data

De zelfsturende supply chain moet Merck helpen om sneller te reageren op ontwikkelingen en gebeurtenissen in de markt. Door sneller te reageren, kan het bedrijf eerder ingrijpen in de supply chain om de gewenste hoge service levels te waarborgen. Bovendien is eerder ingrijpen vaak effectiever en efficiënter, wat leidt tot lagere kosten en minder grote noodzaak voor hoge veiligheidsvoorraden. ‘In een zelfrijdende supply chain draait het om de demand en supply planning. De demand kunnen we door gebruik van artificial intelligence automatisch in kaart brengen. Vervolgens kunnen we de supply automatisch daarop afstemmen. Daar hoeft geen mens meer tussen te zitten. Dat is het einddoel’, legt Revirron uit. … … …

zelfsturende supply chainMeer lezen?

Lees nu het complete interview digitaal >>

of

kies voor één van onze abonnementen >>

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Supply Chain Magazine 2 – 2020.