Ondernemers vrezen rompslomp bij douane na brexit

Nederlandse ondernemers die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn, kijken met argusogen naar de deze week gestarte brexit-onderhandelingen. Zij zijn met name bezorgd over de nieuw op te stellen douaneregels en -procedures van de Britten, zo blijkt uit een rondgang van Evofenedex onder de bij deze belangenorganisatie aangesloten bedrijven.

De kans is groot dat het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie verlaat. Nieuwe regels en procedures kunnen in dat geval leiden tot wachttijden aan de grens, hogere kosten en extra administratieve lasten. Een ander pijnpunt zijn verstoringen van logistieke operaties, bijvoorbeeld onder Nederlandse ondernemers met een distributiecentrum in het Verenigd Koninkrijk.

Evofenedex, belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, organiseerde vorige week nog een bijeenkomst om ondernemers verder te informeren over de ontwikkelingen en vooruitzichten van de brexit. In februari toonde onderzoek van Evofenedex aan dat een kwart van de ondernemers op dat moment al hinder ondervond door de onzekere vooruitzichten. Zo stellen Britse partners beslissingen of investeringen uit.

Derde handelspartner

Het Verenigd Koninkrijk is de derde handelspartner van ons land, goed voor zo’n 300.000 banen. Evofenedex wil daarom dat im- en export van en naar de Britten zo eenvoudig mogelijk blijft. In totaal exporteren bedrijven voor
38 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Belangrijke exportproducten zijn toestellen voor tele-
communicatie, medicijnen en groente en fruit. Daartegenover staat een import van 21 miljard euro.

Volgens Evofenedex is een goed handelsakkoord noodzakelijk om eenvoudige handel met het Verenigd Koninkrijk te waarborgen.