Omzetgroei verwacht in transportsector

Coyote Logistics

Bedrijven in de transportsector zullen dit jaar weer een groei van de omzet laten zien. Dat voorspelt het economisch bureau van ABN-Amro. Vorig jaar was nog sprake van een krimp van 0,3 procent.

In de sectorprognose 2017-2018 ‘Transportsector op goede weg’ van ABN-Amro wordt voor 2017 en 2018 uitgegaan van 1,5 procent groei. De ontwikkelingen in de sector als geheel laten wel een gemengd beeld zien: sommige sectoren presteren goed, terwijl andere het nog moeilijk hebben.

Het wegvervoer is één van de trekkers van de transportsector, melden de economen van ABN-Amro. De omzet steeg in 2016 met 2,8 procent. De bank denkt dat wegvervoerders ook in de komende jaren kunnen meeliften met de groei van de bouwsector en de stijging van de online verkopen.

Ook de spoorvervoerders profiteren van de economische groei, net als de sterk groeiende bouwsector en de chemische industrie. De volumes namen in 2016 met 0,8 procent toe. Het internationale vervoer groeide ook met 0,8 procent; het binnenlandse vervoer met 1,1 procent. Wel was er een sterke daling van de doorvoer van goederen in 2016.

2016 minder positief

Het jaar 2016 was minder positief voor de transportsector. De opbrengsten namen met circa 0,3 procent af, becijferde het sectorbureau van ABN-Amro. Dit kwam vooral door de overcapaciteit in short sea shipping, waardoor omzet en tarieven onder druk kwamen te staan. Wel stegen de vrachtvolumes met 2,3 procent.

‘Overcapaciteit blijft een probleem in de transportsector, waardoor de marges van ondernemers onder druk blijven staan’, meldt sectoreconoom Madeline Buijs. Zij wijst er ook op dat bedrijven rekening moeten houden met internationale onzekerheden, zoals de recent gestarte onderhandelingen over de Brexit.