Offshoring ook goed voor werkgelegenheid in Nederland

Nederlandse bedrijven die werk naar het buitenland verplaatsen, creëren ook meer werk in éigen land. Die conclusie trekt econoom Ebel Berghuis die vorige week aan de VU in Amsterdam promoveerde op een proefschrift over de arbeidsmarktgevolgen van internationale productiefragmentatie, zo is te lezen in het FD van 12 juni 2014.

Berghuis baseert zich op onderzoek gedaan bij diverse middelgrote Nederlandse bedrijven in de machinebouw, de elektronica en de transportmiddelenindustrie met veel ervaring met offshoring. ‘Offshoring loopt parallel met een stijging van de productie, blijkt uit mijn onderzoek. Er bestaan negatieve beelden over de gevolgen van de verplaatsing van productieprocessen door offshoring. Maar het blijkt dat verwijten als het verlies aan banen of het uithollen van de kenniseconomie niet kloppen’, aldus Berghuis.

Integendeel, de positieve neveneffecten zijn juist aanzienlijk, constateerde de econoom. Volgens hem leiden nieuwe contacten met het buitenland juist tot nieuwe ideeën, afzetmogelijkheden en dus nieuwe bezigheden. Offshoring biedt bedrijven volgens Berghuis uiteraard de mogelijkheid hun productiekosten te verlagen, hetgeen mogelijk ook kan leiden tot een lagere prijs voor de afnemers. Lagere kosten kunnen ook tot hogere marges leiden en dat biedt weer extra ruimte voor een nieuwe kwaliteitsslag. ‘Langs die weg kan internationale productieverplaatsing de dynamiek in een bedrijf sterk ten goede komen’, meent Berghuis. Volgens hem is het motief voor offshoring doorgaans ook niet alleen om elders goedkoper te kunnen produceren. Er spelen vaak ook andere strategische argumenten mee, zoals de behoefte aan marktexpansie.

Berghuis concludeert in het FD dan ook dat offshoring niet tot schaalverkleining leidt, maar juist een impuls geeft tot uitbreiding van activiteiten. Bovendien groeit in bedrijven met internationale productienetwerken het aantal personeelsleden met een regiefunctie flink, soms tot wel 30 procent. Berghuis: ‘Er is meer behoefte aan managers, productieplanners, inkopers, controleurs, bedrijfsjuristen, vertalers, voorraadbeheerders en testers.’