Noodzakelijk ERP bottleneck voor nieuwe initiatieven

De wereld verandert, bedrijven veranderen, supply chain-strategieën veranderen, maar de IT-infrastructuur verandert niet of niet hard genoeg mee. Nagenoeg ieder bedrijf heeft vandaag de dag wel een ERP-systeem ter ondersteuning van het transactionele proces. Het reeds geïnstalleerde ERP-systeem vormt dikwijls een belemmering voor nieuwe initiatieven. Dat blijkt tijdens ERP in 1 Day in Nijkerk op 11 oktober 2012.

Dagvoorzitter Martijn Lofvers trapte af en vroeg alle deelnemers te gaan staan. Hij stelde een aantal vragen en voor wie het niet van toepassing was, moest gaan zitten. Uiteindelijk bleven er twee deelnemers over. Spreker André van Doorn van Shell en een deelnemer met een prangende vraag die van Lofvers een voetbal kreeg toegespeeld. ‘Hoe kan het dat ondanks alle ervaring, ERP-projecten nog steeds vaak onbeheersbaar blijken?’, vroeg de deelnemer zich hardop af.

Vervolgens leidde Lofvers de ERP-studiedag die Supply Chain Magazine en Next Enterprise organiseerden in Hart van Holland op 11 oktober, in met een slide over de rol van IT binnen een voetbalelftal.

Daarna was het woord aan keynotespreker Christian Titze. ‘Binnen bedrijven kunnen je verschillende lagen in IT-systemen herkennen’, begon de Research Director bij Gartner zijn openingsvisie. ‘De onderste laag is de zogenoemde “Systems of Record”, veelal het ERP-systeem; bedoeld voor algemene ideeën. De IT-laag erboven zorgt voor differentiatie en betere ideeën. In de bovenste laag ontstaan nieuwe ideeën.’

Deze lagen ontwikkelen zich naarmate een bedrijf een bepaald volwassenheidsniveau (reactief – anticiperend – samenwerkend – orkestrerend) bereikt. ‘De functionaliteit van Demand Planning en Forecasting is in ERP-systemen aanwezig maar niet echt verfijnd. Inzet hangt van je behoefte af’, aldus Titze. Naast gespecialiseerde leveranciers bieden ERP-spelers hiervoor aparte applicaties. ‘Maar SAP APO heeft niet de hoogste graad van verfijning in gebruikte algoritmes.’

Voor een bedrijf is het belangrijk een heldere analyse te maken van het huidige IT-portfolio en een gedifferentieerde strategie te ontwikkelen voor elke IT-laag. Dit helpt om een dynamisch technologieplan voor de lange termijn te ontwikkelen. ‘Balanceer je investeringen in IT waar je klaar voor bent’, adviseert Titze. Overigens scoort Sales & Operations Planning in een recent onderzoek van Gartner met 34 procent als hoogste bij de overweging voor IT-investering, gelijk met warehousemanagement.

Uit de verschillende parallelsessies gedurende de dag bleek dat ERP een bottleneck vormde voor de verkoop bedrijfsonderdelen bij Philips, voor de start-up van een nieuwe fabriek bij Fokker, bij het creëren van flow in de productie bij Nutricia, bij de groei van Berg Toys en voor financiële consolidatie bij Shell. De sprekers vertelden hoe ze daarmee zijn gegaan.

ERP-wereld draait door

Tussen de tracks konden de deelnemers kijken en luisteren naar de ERP-wereld draait door. Martijn Lofvers – geflankeerd door tafelgast Guus Krabbenborg van TerDege Advies – kroop in de huid van Matthijs van Nieuwkerk en interviewde een aantal business professionals aan de hand van muziek, een korte reportage of filmpje.

Naast vier van de sprekers – te weten Maurice Geerars van Fabory, Bert Kruisdijk van NS Stations Retailbedrijf, Hugo van Daal van Nutricia en Leo van Alphen van Philips – schoven Harco van Polen en Eva Hopma van hoofdsponsor Qurius aan. Zij kregen het meteen voor hun kiezen toen de presentator er een publicatie uit het FD van 6 oktober 2012 bijhaalde.

‘Qurius wankelt na mislukte overname’, kopt het artikel. Volgens de krant gaat het IT-bedrijf binnen een maand failliet als het geen akkoord bereikt over een fusie met een sterkere partij. Van Polen zei hierop dat de ERP-pers volgens hem behoorlijk door draait. Het is nog niet duidelijk wie Qurius gaat overnemen. Veel meer wilde de director Marketing & Communication van Qurius er niet over kwijt.

Hopma houdt zich binnen Qurius bezig met innovatie, waaronder augmented reality en kinect. Zij kwam aan het woord naar aanleiding van een fragment uit de film Minority Report, waarbij hoofdrolspeler Tom Cruise op een meerdere grote schermen interactie heeft met bewegende beelden, foto’s, websites en andere digitale zaken. Hij herschikt ze in voor hem bruikbare informatie door simpelweg zijn handen en vingers te bewegen en de beelden stop te zetten en te versnellen, in- en uit te zoomen, en te bekijken vanuit verschillende hoeken. ‘Deze film is uit 2002. Hoever zijn we hier vanaf?’, vraagt Lofvers.

‘Alles wat we hier gezien hebben, is al mogelijk’, reageert Hopma. ‘Als ik nog een filmpje mag inbrengen, dan zou ik graag een filmpje van Hans Rosling tonen. Hij een statisticus die op interactieve manier data kan ophalen zoals Tom Cruise dat doet.’

Bal toespelen

De afsluitende keynote kwam van Leo van Alphen, Senior Vice President van Philips. Het was zijn opdracht om een multinationale joint venture te creëren met een operationeel ERP-systeem en hij vertelde over alles wat daarbij kwam kijken.

Tot slot kwam dagvoorzitter Martijn Lofvers terug bij degene die ’s morgens de bal toegespeeld had gekregen. Zijn vraag was inmiddels grotendeels beantwoord. Het vereiste een ijzeren, militaire discipline en een heldere rollenstructuur om ERP-projecten beheersbaar te houden.

De bal werd daarna geclaimd door iemand die bij een Amerikaans bedrijf werkte. Amerikanen zijn veel directiever en houden er een nogal andere filosofie op na als het gaat om het implementeren. Hij vraagt zich af wat de beste manier is om ERP te implementeren. Met deze vraag is hij verzekerd van deelname aan ERP in 1 Day volgend jaar. Het zal dan duidelijk worden of zijn vraag inmiddels is beantwoord.

> Bekijk alle foto’s