Nog volop vragen over Supply Chain Leiderschap

Supply chain leaders moeten onder meer visionairs zijn, strategisch kunnen denken, mensen met elkaar kunnen verbinden en vertrouwensrelaties kunnen opbouwen. Zijn dat echter competenties die uniek zijn voor supply chain management of die elke leider in elke discipline nodig heeft? De eerste vervolgbijeenkomst van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) zette de fanatiek discussiërende deelnemers aan het denken. ‘Jullie moeten stoppen met praten over SCM-leiderschap.’

Het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP), een initiatief van BLMC en Nyenrode Business University, is op 20 november 2012 opgericht met als doel om supply chain management in Nederland daadwerkelijk van de grond te tillen.

Leiderschap is één van de zes thema’s die volgens de deelnemers aan de startconferentie nadere uitdieping verdient. Welk type leiderschap moeten supply chain managers tonen om samenwerking in de keten daadwerkelijk van de grond te krijgen? Een pasklaar antwoord hebben de SCELP-leden tijdens de geslaagde eerste vervolgbijeenkomst op dinsdag 12 februari niet ontvangen.

Niet uniek voor SCM

Een team van vier SCELP-leden dat de vervolgbijeenkomst had voorbereid, deed alvast een voorzet met een lijst van zes competenties. Supply chain managers moeten in hun ogen:

• een visie kunnen ontwikkelen en strategisch kunnen denken;
• vertrouwen kunnen kweken;
• invloed kunnen uitoefenen en bruggen bouwen;
• multidisciplinair en crosscultureel kunnen opereren;
• analytisch en slagvaardig zijn;
• klantgericht zijn.

In de aansluitende discussie kwamen nog andere aspecten aan de orde zoals integraal procesdenken en de wil om te winnen. Soms moet dat maar gepaard gaan met wat duw en trekwerk. Een te lieve supply chain-manager redt het niet.

Klantgerichtheid

Een competentie waar enthousiast over gediscussieerd werd, is klantgerichtheid. Velen herkennen de neiging binnen supply chain-afdelingen om te focussen op optimalisatie van de eigen operatie de klant uit het oog te verliezen. ‘Hebben we als supply chain manager bijvoorbeeld commerciële vaardigheden? Spreken we de taal van de klant? Vindt de commercieel manager het fijn om je mee te nemen naar een klant. Ik denk dat we ons op dat punt nog kunnen verbeteren’, vertelde Erik Brouwer van Perfetti van Melle.

Gemakkelijk is het niet om aansluiting bij commercie te vinden. Erik Botter van Pearle Benelux toonde dat aan met een vergelijking: ‘Ik ken genoeg bèta’s die regelmatig een boek lezen of een museum bezoeken, maar geen alfa’s die zich vrijwillig in de wiskunde verdiepen.’ Het initiatief ligt daarom vaak bij de supply chain manager. ‘Het helpt niet als we onszelf blijven zien als de dissatisfier, als de afdeling die alleen pas opvalt als het niet goed gaat’, aldus Brouwer.

Niet uniek

Na de groepsdiscussie was het tijd voor twee sprekers die beide als buitenstaanders op hun geheel eigen wijze hun licht over leiderschap lieten schijnen. De eerste gastspreker was Robbie Pastoor, HR-directeur van Perfetti van Melle.

Hij zette de discussie al snel op scherp door te stellen dat deze competenties niet uniek zijn voor supply chain managers. Ook voor commercieel managers, productiemanagers en HR-managers zijn dit relevante competenties. ‘Jullie moeten stoppen met praten over SCM-leiderschap. Dan komt de echte essentie van leiderschap niet aan het licht. Jullie zijn leiders of supply chain professionals, en ergens komen die twee bij elkaar.’

Roepende in de woestijn

Kasper Klaarenbeek zette de aanwezigen nog verder aan het denken door zijn presentatie te starten met een kort filmpje over de ‘first follower’. De boodschap van het filmpje is dat het belang van leiderschap niet overschat moet worden. Als een leider geen volgers heeft, blijft hij een roepende in de woestijn. ‘Het gaat erom mensen bereid te vinden om je te volgen. Dat bereik je door echt te luisteren naar mensen. Doe niet interessant, maar wees geïnteresseerd’, stelt de oud-COO van Kruidvat, die zich heeft gespecialiseerd in organisatieontwikkeling.

Leiderschap betekent volgens Klaarenbeek ook het ontwikkelen van mensen. ‘Zorg dat je mensen in je team hebt die het gesprek aandurven met andere disciplines. Laat die mensen niet verpieteren achter hun spreadsheets.’ Ook Pastoor pleit daarvoor. ‘Werk zoveel mogelijk in multidisciplinaire teams met sales, inkoop, R&D, marketing, productie. Mensen vinden dat nog leuk ook.’

Verbindende rol

Op de vraag of in andere disciplines soortgelijke discussies over leiderschap bestaan, antwoordt Pastoor bevestigend. ‘Boekhouding is controlling geworden, personeel is nu HRM en logistiek wordt SCM. Al die disciplines zijn aan het veranderen. Praat ook eens in multidisciplinair verband over leiderschap.’

Klaarenbeek ziet voor supply chain managers wel een verbindende rol weggelegd. ‘De bedrijven die overleven, zijn bedrijven die kunnen samenwerken. Supply chain managers moeten daarin leidend zijn.’ Daarnaast stelt Klaarenbeek dat supply chain managers zich wel degelijk onderscheiden met competenties als een visionair zijn en strategisch kunnen denken. ‘Supply chain managers kunnen voor bedrijven nieuwe oplossingen verzinnen.’

Meer aandacht

De afsluitende discussie toonde dat de SCELP-leden met meer vragen naar huis gingen dan ze zijn gekomen en met de wetenschap dat supply chain leiderschap zeker niet eenvoudig is en dat er nog veel te ontdekken en te ontwikkelen valt. Over één ding was iedereen het eens: leiderschap is een thema dat zeker nog meer aandacht verdiend en binnen SCELP vaker op de agenda moet staan.

De volgende SCELP-bijeenkomst is op dinsdag 14 mei. Het thema dat dan op de agenda staat: hoe creëer je een samenwerkingscultuur in je eigen organisatie en tussen organisaties en hoe kunnen we bouwen aan vertrouwen? Ook nu weer reageerden deelnemers enthousiast op de oproep om deze sessie voor te bereiden.

 
Door Marcel te Lindert