Nieuwe software verkleint de kans op lege winkelschappen

software

Nieuwe software biedt een oplossing voor knelpunten in de bevoorrading van het internationale goederenverkeer. Experts van het Fraunhofer-Gesellschaft – de grootste organisatie voor toegepast onderzoek in Europa – slaagden erin IT-oplossingen te ontwikkelen die de kans op lege schappen in de winkel flink verkleinen.

Mondiale supply chains zijn complexe netwerken en daardoor erg kwetsbaar. Dat kan leiden tot situaties als in het Verenigd Koninkrijk, waar logistieke problemen zorgen voor lege schappen in supermarkten en tankstations waar niet getankt kan worden. Een team onderzoekers van het Fraunhofer-instituut voor industriële wiskunde ITWM ontwikkelt daarom wiskundige methoden om te berekenen hoe risico’s voor supply chains tot een minimum beperkt kunnen worden.

De onderzoekers analyseren de kenmerken van supply chains met behulp van wiskundige modellen. De hierop gebaseerde faalscenario’s maken zichtbaar op welke punten er een verhoogde noodzaak tot ingrijpen is. Vervolgens streven ze naar een holistische optimalisatie. Daarmee willen ze een robuustere supply chain creëren die risico’s zonder veel moeite kan opvangen via gelijktijdige optimalisering van verschillende variabelen. Op die manier bepalen ze de best mogelijke oplossing voor het trio resilience, kosten en risico.

Algoritmen berekenen het optimale evenwicht en dus verschillende opties voor grondstoffen, leveranciers en opslag. Er wordt ook rekening gehouden met het gebruik van alternatieve materialen. Van groot belang daarbij is zo min mogelijk aannames te doen. ‘Hiermee hebben we al heel vruchtbare discussies gestimuleerd onder ondernemers die voorheen vertrouwden op Excel-spreadsheets en hun onderbuikgevoel’, zegt Dr. Heiner Ackermann.

Potentiële knelpunten vroeg opsporen

Het Fraunhofer-instituut voor materiaalstroom en logistiek IML biedt met zijn Order-To-Delivery-NETwork Simulator ook effectieve ondersteuning voor het controleren en optimaliseren van supply chains. De tool maakt planning- en materiaalstroomprocessen van bestelling tot levering consequent evalueerbaar. ‘OTD-NET brengt zelfs heel complexe supply chains volledig en op meerdere niveaus in kaart, inclusief de plannings- en informatiestroomprocessen’, aldus Marco Motta van Fraunhofer IML.

‘In de simulatie kan ik gemakkelijk spelen met pieken in de vraag, het instorten van een markt of met scenario’s waarin de productie wordt verstoord’, legt Motta uit. Verladers kunnen via een digital twin door middel van simulatie zien welke vrachtschepen welke onderdelen hebben geladen, waar ze zich precies bevinden en wanneer de vracht beschikbaar is. Op die manier wordt het aanbod voor de komende twintig tot dertig weken in wereldwijde netwerken weergegeven. Potentiële knelpunten kunnen zo in een vroeg stadium worden opgespoord.

Behalve de automobielsector heeft ook de medische industrie de afgelopen tijd te lijden gehad van knelpunten in de bevoorrading. Saskia Sardesai van Fraunhofer IML leidt diverse onderzoeksprojecten waarin OTD-NET wordt gebruikt om de resilience te verhogen in netwerken met toegevoegde waarde voor medische producten. ‘Vooral kleinere en middelgrote bedrijven benaderden dit probleem met bestaande spreadsheet-tools. Maar ze kunnen deze niet gebruiken om de dynamiek te identificeren.’

Vergroten van de resilience

Ook hier biedt OTD-NET ondersteuning. De simulatie toont dynamisch over een lange periode aan of alle onderdelen op het juiste moment op de juiste plaats zijn. ‘Als alle onderdelen beschikbaar zijn, behalve die van mijn trans-Atlantische leverancier, en er binnen Europa geen leveringsalternatief is, heb ik al snel een breuk van meer dan een maand in mijn supply chain’, schetst Sardesai het probleem.

En hoe vergroot je de resilience van de Europese verwerkende industrie voor toekomstige pandemieën?  Ook dat wordt onderzocht in een door Sardesai begeleid onderzoeksproject. Er is een simulatiemodel voor ontwikkeld dat rekening houdt met pieken en schommelingen in de vraag, evenals leveranciersrisico’s. Eenvoudige modellen die snelle feedback en toepassing voor een groot aantal bedrijven mogelijk maken, aldus Sardesai. Extra aandacht is er voor capaciteiten, doorlooptijden, transportfrequenties en eventuele leveringsbeperkingen. De interactie tussen de afzonderlijke factoren is direct zichtbaar. Sardesai: ‘Een enorm voordeel vergeleken met de ouderwetse Excel-oplossing.’