Nieuwe overslaghaven Flevokust in gebruik genomen

overslaghaven Flevokust

Met het verladen van de eerste containers is op 3 april de nieuwe overslaghaven bij Lelystad – gedeeltelijk – in gebruik genomen. Het 5 hectare tellende haventerrein moet medio 2018 helemaal klaar zijn. Tegelijkertijd wordt ook het binnendijkse havengebonden industrieterrein bouwrijp gemaakt.

CTU, de containertak van de Theo Pouw Groep, nam het eerste deel van 200 x 50 meter kade van Flevokust Haven in gebruik. ‘Eigenlijk was Flevokust Haven al in bedrijf omdat we de overslag verzorgden via een tijdelijk locatie bij de Maxima-centrale. Met de ingebruikname van het haventerrein zijn we weer een stap dichter bij een efficiënte ontsluiting van de regio Flevoland via het water’, aldus Etienne Morriën, directeur van CTU. ‘Als terminalexploitant zien wij goede kansen hier. Met deze nieuwe regionale haven kunnen we vervoerders volop flexibiliteit bieden en meer snelheid bij het laden en lossen.’

Flevokust Haven is een compleet nieuwe, multimodale binnenhaven met overslagkade en een havengebonden binnendijks bedrijventerrein ten noorden van Lelystad. Door de centrale ligging vlakbij de A6, de vaarroute Amsterdam-Lemmer, vliegveld Amsterdam Lelystad Airport en de aanwezigheid van het spoor kan de haven zich volgens intiatiefnemers provincie Flevoland en gemeente Lelystad ontwikkelen tot een belangrijke schakel in logistieke activiteiten. De haven ligt ook midden in een groot agrarisch productiegebied waarvoor binnenvaart een prima alternatief voor vervoer over de weg kan zijn.

Binnendijks bedrijventerrein

Inmiddels wordt ook 7,4 hectare grond van het binnendijkse havengebonden industrieterrein bouwrijp gemaakt. Dit is een gedeelte van fase 1, dat in totaal bestaat uit 43 hectare. De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad achten de ontwikkeling van Flevokust Haven belangrijk voor de economische structuurversterking en de werkgelegenheid van Lelystad en de regio. ‘Met de realisatie van Flevokust Haven zijn we weer een stap dichter bij efficiënte ont-sluiting van Flevoland via het water. Door de actieve verbinding tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen biedt Flevokust Haven bovendien volop ruimte aan nieuwe initiatieven’, meldt gedeputeerde Jan-Nico Appelman.