Nieuwe machine maakt beton circulair

beton

Beton is een flinke milieuvervuiler. Een nieuw ontworpen betonvermaler gaat daar echter verandering in brengen. De betoncrusher die New Horizon en Rutte Groep vandaag in Zaandam presenteerden, splitst beton in zand, cement en grind. Iets dat tot voor kort onmogelijk was. De materialen zijn daarna geschikt voor hergebruik in de bouw.

Beton is opgebouwd uit de bestanddelen zand, cement en grind. Door toevoeging van water aan deze bestanddelen vindt een chemische reactie plaats en ontstaat het beton. Eenmaal gemengd was dat tot voor kort niet meer in de oude toestand terug te krijgen. Recyclen was daardoor onmogelijk. Met de ‘smart liberator’ van circulair sloper New Horizon en weg- en waterbouwer Rutte wordt het beton echter niet langer versplinterd, maar gewalst en heen en weer gewreven. De cementlijm wordt daardoor gebroken en grind, zand en cement komen vrij.

Uitstoot van CO₂

Omdat beton een flinke luchtvervuiler is, zit de milieuwinst niet alleen in het hergebruik van de grondstoffen. Bij de vervaardiging van beton zorgt de cementproductie voor een enorme hoeveelheid CO₂. Volgens Michel Baars van New Horizon is de cement- en betonproductie wereldwijd zelfs goed voor circa 6 procent van de totale uitstoot van CO₂. ‘Dat is een even grote bijdrage als die van alle verkeersmiddelen wereldwijd samen’, meldt Baars in het FD. New Horizon sloopt gebouwen om materialen te hergebruiken. Betonpuin wordt nu onder andere gebruikt voor de onderlaag bij wegen, maar als het cement eruit wordt gehaald, wordt het ook echt circulair.

Freement

Een groot deel van het cement dat bij de productie van beton is toegevoegd, heeft nooit chemisch gereageerd en zit als het ware opgesloten in het beton. Door de inzet van de smart liberator kan 30 tot 50 procent daarvan teruggewonnen worden en opnieuw in de markt gezet worden als Freement. De methode is volgens Baars niet duurder, omdat aan de voorkant de kosten dalen. Hij verwacht ook dat op termijn het financiële voordeel nog groter wordt, omdat bij het verkrijgen van nieuwbouwvergunningen de kosten van CO₂ zwaarder gaan wegen. ‘Dan wordt hergebruik zelfs veel goedkoper.’

Bron: FD