Nieuw onderzoeksproject MIT en PwC: supply chain risk management

Adviesbureau PwC is in augustus in samenwerking met MIT-professor David Simchi-Levi gestart met een onderzoek naar Supply Chain Risk Management. Verstoringen in de supply chain komen namelijk steeds vaker voor en brengen langdurigere consequenties met zich mee.

Managers, overheden en internationale instanties houden zich steeds vaker bezig met de vraag hoe risico’s en de impact van verstoringen op de supply chain kunnen worden beoordeeld en gereduceerd. Ook rijst de vraag hoe de supply chain kan worden aangepast om minder gevoelig te zijn voor deze verstoringen.

Voor het adequaat managen van risico’s en onzekerheid wordt vaak gegrepen naar het uitvoeren van risicoanalyses, het definiëren van risicoverminderende maatregelen en strategieën die soms zelfs leiden tot een tegengesteld effect, doordat onvoldoende de complexiteit en onzekerheid op de supply chain begrepen wordt. Aanleiding voor het onderzoek van PwC en het Massachusetts Institute of Technology. Het adviesbureau nodigt geïnteresseerden uit om te participeren in het onderzoek. Net als voorgaande onderzoeken met MIT zullen deze resultaten worden gepresenteerd. Voor meer informatie en deelname: Erik Diks, erik.diks@nl.pwc.com.